сряда, 25 април 2018 г.

СВОБОДАТА - ТЯ Е В БЕЗСМЪРТИЕТО - ОСВОБОДИ СЪЗНАНИЕТО СИ


Истината, която човечеството търси от много векове, е неизменна – тя е Божествената Истина и не търпи промени. Всичко, което произтича от Божествения Извор, е неизменна Истина. Това, което произтича от човешкия ум, е променливо и не бива да се смята за константа. Вие инстинктивно се стремите към Божествената Истина, защото Душата на всеки човек знае, че тя носи Свободата, освобождава човека от заблудите и го води в правите пътеки на житейския друм. 
Истината е като ухание на красиво цвете, което веднага поражда радост в сърцето и в Душата. Истината е като орел в небето, който лети на воля в Божествения простор. Когато се питате дали дадено нещо е Истина, игнорирайте ума и насочете вниманието си към сърцето. Ако усетите топлина и добро разположение, значи то е Истина. Ако продължава да ви измъчва съмнение, далеч сте от Истината. 
Има хора, които вярват, че както са живели преди 2000 години, тъй ще живея и днес; те казват: „Истината е неизменна“. Да, истината е неизменна, но тя не е още за хората. Питам ви тогава: какво отношение има между истината и човешкия живот? Тази истина е само цел за човека; тя е като една далечна звезда, при това толкова далечна, че нейната светлина едва достига в умовете на някои хора, които мъчно могат да различат кое е право и кое е криво.
„Истината ще ви направи свободни!“ Позната ви е тази Христова фраза. Казал ви го е, защото пътят към Свободата преминава през Истината. Няма Свобода без Истина. И няма Безсмъртие без Свобода. Основната задача на човека, който се стреми към Безсмъртие, е, да започне отчетливо да отсява Истината от заблудите. 
Единствената свобода, която човек има, е в неговата мисъл, в неговите чувства, в неговите постъпки. Използ- вайте тази свобода! Вие сега се ограничавате. Казвате: 
„Човек не е свободен да мисли.“ Свободен е да мисли!
Вашите Души знаят Истината, но умът ви обикновено ви въвежда в заблуждение. Тренирайте в медитация да изключвате ума, за да не сте в зависимост от мислите. Представяйте си вашето сърце. Уголемявайте образа му, докато станете едно голямо сърце. В земния човешки свят е доста трудно в хаоса от човешки мисли, които идват отвред, да изчистите съзнанието си и да останете в пустота и самота. Важно е да постигнете това, ако искате вярно да отсявате истинните неща. Когато започнете ясно да отделяте Истината от заблудите, вие ставате свободен човек. Спирате да търсите Истината във външни източници. Когато сте уверени кое е Истината в дадени обстоятелства, тогава знаете и правилното действие в тези обстоятелства. 
Светът навън е лъжовен, но светът вътре у вас е истинен. В света всеки нарича „истина“ онова, което му е изгодно или го оневинява. Този подход не води към Свободата – той няма връзка с Божествената Истина. В земния живот, когато търсите Истината навън, можете да се докоснете до някаква частица от нея, но никога и до цялата Истина. 
Не знаете ли, че Божествената ви природа съдържа Истината?! Всичко останало е заблуди, желания и шетни на егото. Търсенето навън не е довело никое човешко същество до Просветление. Дълбоката вяра, че носите Истината в себе си, ще ви даде спокойствие и хладен ум. Човешкото безпокойство е ясен признак за липсата на вяра. В трудностите на земния живот няма по-голяма опора от вярата, че Божествената Истина открай време е у вас самите. Пределно ясно е, че първо ви е необходима тази вяра – тя ще ви освободи от безпокойството и страховете и ще ви насочи към пъ- теката, водеща към Истината. Започнете ли да откривате Истината, търсейки я в себе си, знайте, че сте тръгнали към Свободата. След Свободата идва Безсмъртието. 
Тук във всяка тема ще ви казвам, че винаги сте били безсмъртни. Такива сте, защото Божественото семе е посято и живее у вас. Нищо с Божествен произход не е смъртно. Биологичният скафандър, от който се нуждае Душата, за да пребивава в плътната материя с ниски вибрации, не е нещо, от което да зависи изразяването на Божествената ви същност. Нали не смятате, че земните превозни средства, с които пътувате, сте вие самите? Така и вашият биологичен скафандър не изразява истинската ви същност. И той, като всичко материално, създадено за работа в плътните светове, се износва. Не казвам, че е без значение. Обичайте телата си и се грижете те да бъдат здрави. Когато имате здравни проблеми, сте заети основно с тях – търсенето на Истината и постигането на вътрешната свобода са последната ви грижа. 

Когато прозрете същността на земното си битие, тогава на първо място ще поставите Вярата в Божествената си същност, постигането на Истината, Свободата и Безсмъртието. Повярвайте в този постулат: Безсмъртни сте! Това ще ви помогне много по-лесно да вървите към Истината и вътрешната си Свобода!


Багрина Кларк


Няма коментари:

Публикуване на коментар