четвъртък, 27 септември 2012 г.

СИЛАТА НА ПОЗИТИВНОТО ГОВОРЕНЕ - ЧЕТВЪРТА ЧАСТ
Аз съм едно цяло Независимо колко изолирани се чувствате понякога, всъщност вие никога не сте сами, защото Бог присъства във вас във всеки един момент. Няма значение дали се намирате на пуст морски бряг или в сърцето на големия град, на обществено място или сам в къщи, винаги можете да призовете това вътрешно присъствие. Щом веднъж осъществите връзка с Бога във вас, никога вече не ще се почувствате самотни. Вие живеете, движите се и съществувате в Божественото присъствие. Ако истински се разтворите в неговото присъствие, ще почувствате пълнота, завършеност, близост и любов. Няма по-важно чувство от това в момент на загуба в материалната сфера. Може би някой или нещо, на което сте разчитали ви е напуснало. Или вашите надежди, желания или мечти са били разбити. И все пак сред цялата тази пустота една връзка остава завинаги. Един приятел в самите вас ви дава знак. Един мост никога няма да бъде разрушен. Вие напомняте онзи човек, който докато се разхождал по пясъка, забелязал две дири, едната била негова, а другата на Бог. Но в най-трудните и тежки за него времена, той видял само една диря. Като решил, че е изоставен, човекът се завайкал и попитал защо Бог го е напуснал. Творецът отвърнал: - Никога не бих те изоставил. Единичната диря оставих аз докато те носех. Затворете очите си и изпитайте тази връзка. Почувствайте мир и спокойствие, защото пиете от един извор, чийто води вечно ще утоляват жаждата ви. Вие сте едно цяло. 


Твърдения 1. Свързан съм с Безкрайния разум на Вселената. 


2. Където съм аз, там е и Бог. 

3. Усещам присъствието на Бога в мен. 

4. Аз и Божията любов сме едно. 

5. Вселената се грижи за мен винаги и навсякъде. 

6. Вашето твърдение...................... 

Думи за размисъл 

"...и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света" 

Матей 28:20 


Първо търсете Бога 

Често в нашите представи духовният живот остава на втори план след грижите на "действителния свят" - работа, пари, семейство, взаимоотношения, здраве и т.н. Но всъщност се оказва, че е вярно точно обратното. Когато поставите на преден план духовния си живот, всички други важни неща си идват на място. Когато издигнете мисленето си до висшето съзнание, се превръщате в божествен магнит, които привлича към вас всички желани и необходими блага. Този принцип е прекрасно илюстриран в притчата за Соломон. Една нощ Бог се явил в съня на Соломон и го попитал: -Какво да ти даря? Вместо да си пожелае богатство, сила или слава, Соломон поискал премъдрост. Бог бил толкова доволен от избора му, че отвърнал: -Ето! Изпълних думите си; виждаш ли аз съм ти дал премъдрост и добро сърце... давам ти и това, което не си пожела - богатство и слава, така че да си цар на царете за вечни времена. Соломон поискал духовно проникновение, а получил и мъдрост, и материални блага. Той насочил сърцето си към вътрешното си царство и така добил всичко останало. Всички тези богатства са достижими и за вас, стига да сложите на първо място духовното развитие. 

Твърдения 

1. Поставям духовния си живот на първо място. 

2. Най-напред общувам с Бога в храма на безмълвието, а здравето, успехът и мъдростта идват сами. 

3. Единението с Бог е първата ми цел. 

4. Аз и Божията любов сме едно. 

5. Когато Бог стане най-важното за мен, всички други неща си идват на място. 

6. Вашето твърдение............................. 

Думи за размисъл 

"Но първом търсете царството на Бога...и 
всичко това ще ви се придаде." 

Матей 6:33


Давайте и ще ви се даде 

Принципът за даването произлиза от следната истина: Вселената не е неизменно цяло, а вечно движещ се, динамичен поток от енергия. Когато безкористно давате от себе си, вие създавате временно неравновесие, което трябва да бъде поправено. Също като въздушните молекули, които нахлуват и изпълват вакуума, и Вселената се стреми да компенсира доброто, което сте дали. Често пъти, този поток ще ви се върне от съвсем неподозиран източник. Например, цял ден помагате на Ан да се пренесе в новата си къща. Шест месеца по-късно, когато вие на свой ред се местите, Ан може да не е на разположение да ви помогне, но се обажда Джеси и си предлага услугите. Година по-късно Джеси получава необходимата помощ от Боб. Подобно ангелите по небесната стълба на Иаков и ние сме една взаимосвързана духовна верига, стигаща до висините. Съществуват много начини да дадете. Да дадете от времето, от парите, от таланта си, или от себе си. Има много хора, на които да дадете – вашето семейство, приятели или някой непознат представител на човешкия род. Няма значение как го правите, принципът е един и същ. Всеки път когато дадете от себе си, Вселената на свой ред ви компенсира. Щом сложите на първо място не себе, а някой друг, за Вселената вие ставате номер едно. Колкото повече давате, толкова повече получавате. Опитайте се да се протегнете и да достигнете ръката на ближния си. Когато се изпълните с любов, ще се издигнете до ново състояние на радостна осъзнаване. 

Твърдения 

1. Kолкото повече давам на другите, толкова повече ми дава Вселената. 

2. На този свят има достатъчно за всеки, включително и за мен. 

3. Божията любов в мен благославя всичко което съм, което давам и което получавам. 

4. Чашата ми е препълнена. Имам повече, отколкото ми е необходимо, затова го деля със света. 

5. Всеки даден на другите долар ми се връща умножен. 

6. Вашето твърдение...................... 

Думи за размисъл 

"Можете да имате всичко, каквото искате, ако само помогнете на другите да получат, каквото искат." 
Зиг Заглър

(следва)

Дъглас Блох

вторник, 17 април 2012 г.

СИЛАТА НА ПОЗИТИВНОТО ГОВОРЕНЕ - ТРЕТА ЧАСТ


Аз избирам в какъв свят да живея 

От всички дарове, които са ни дадени, най-ценно е правото на избор. Чрез прилагането на свободната воля, вие сте призвани да участвате наравно с Бога в акта на сътворението. Призвани сте да бъдете съавтори с Бога. Предимството да си създател ви позволява да изживеете последствията от вашия избор. 
Това е основният начин за израстване и развитие към едно висше съзнание. Когато изборът ви е в хармония с висшето благо за вас и за другите, изживяните последствия са приятни. 
Ако обаче, тръгнете срещу волята на Божествената си природа, получените резултати ще са болезнени. Минавайки през този процес на изпитания и грешки, постепенно ще се научите да избирате само доброто. Погледнете състоянието на света около вас (вашето здраве, финансово положение, взаимоотношения, призвание) и ще видите резултатите от направения избор. Ако не сте доволни от състоянието, имате силата сами да ги промените. Никой друг не може да поеме тази отговорност вместо вас. Най-важният аспект от упражняване правото на избор е способността да избирате как да реагирате на дадена ситуация. Вие сте преживели лична загуба, внезапна болест, или друга голяма беда. Изберете да благодарите за ситуацията и да я разглеждате като принос за вашето висше благо. Търсете скрития смисъл, и ще откриете духовна поука, който двойно ще ви компенсира за сегашната ви болка. "Аз избирам в какъв свят да живея". Каква радост, но и отговорност! Приемете божественото наследство и използвайте свободната си воля да сътворите рая на земята. 

Твърдения 

1. Аз съм господар на моята съдбата, и капитан на моята душа. 

2. Използвам съзидателната си сила, за да получа най-доброто в живота. 

3. Аз съм сценарист и режисьор на моя филм, и мога да променя сценария, когато си поискам. 

4. Поемам отговорността за себе си. 

5. Избирам да виждам доброто във всяка ситуация. 

6. Вашето твърдение................. 


Опразнете душите си и приемайте 

Чуйте следната история. Един японски монах отишъл на посещение при многоуважаемия си учител, за да получи вдъхновение от неговите думи. Преди да седнат, Учителят предложил на ученика си чай. Учителят сипвал чай, докато чашата на ученика се напълнила, а после взела да прелива по пода. -Защо продължавате за сипвате? - извикал ученикът. Не виждате ли че разляхте чай навсякъде? Учителят отвърнал: Твоето съзнание е като тази чаша. Как мога да налея в него нещо ново, без предварително да е опразнено от цялото умствено съдържание? Вие сте също като тази чаша. За да прозрете и осъзнаете Божественото, трябва да се стремите да опразните ума и сърцето си от всякакви земни мисли и предразсъдъци. Когато настъпи моментът на пълното опразване, ще направите място на Висшата сила да проникне във вас. Също като пролетните води, който препускат, за да напълнят пресъхналото езеро, чувства на мир, радост, спокойствие и любов ще изпълнят покоя на вашето съществуване. "Застанете и познайте, че Аз съм Бог" е написал псалмистът. Замълчете за малко. Повтаряйте си тихичко "Отварям сърцето и ума си за Божието присъствие". После се ослушайте. В последвалия покой ще изпитате една дълбоко изцелителна пълнота на духа. 

Твърдения 

1. Аз съм един празен съд и Божият дух ме изпълва. 

2. Господи, готов съм да приема духа ти. 

3. Мога да чуя вътрешния си глас винаги и навсякъде. 

4. Моят вътрешен глас общува с мен ясно и с готовност. 

5. Притихнал, изживявам дълбоко и радостно чувство на покой. 

6. Вашето твърдение................... 

Думи за размисъл 

"Застанете и познайте, че Аз съм Бог." 

Псалм 45:11 


Не се предавайте миг преди чудото да стане 

Пътуването към по-висше съзнание не е директен полет. Човек го чакат предизвикателства, битки и изпитания по поетия път. Рано или късно, независимо кой сте и колко далеч сте стигнали по пътя, трябва да преживеете "тъмната нощ на душата". Ако се намирате в такъв период, нека тези думи да ви утешат: Всяко зло за добро. Всяка смърт завършва с прераждане. След всеки край идва ново начало. Изпитанията на ада предшестват славата на рая. Процесът на умиране и прераждане е общовалиден. Легендарната птица Феникс е била погълната от пламъците, за да може да се издигне от пепелта си. Христос е бил разпнат, за да възкръсне. Вашият случай не прави изключение. Когато силно страдате, чувството на отчаяние може да е така всеобхватно, че да нямате сили да продължите нататък. Въпреки всичко, рецептата е проста: не бързайте! Заредете се с търпение. Скоро ще ви се открие начин да се издигнете от пепелта и да разперите криле като реещ се в небето орел. Радостта, която ви очаква е много по-голяма от мъката, която изпитвате. 
Не се предавайте миг преди чудото да стане! 

Твърдения 

1. Всяко зло за добро; зная, че това важи за живота ми. 

2. Аз съм в процес на прераждане. 

3. Виждам светлина в края на тунела. 

4. Чувствам как слънцето се показва зад хоризонта. 

5. Всеки момент очаквам да стане чудо. 

6. Вашето твърдение...................... 

Думи за размисъл 

"Никога не сме така близо до светлината, както в най-дълбокия мрак". 

Вивекананда

(следва)

Дъглас Блох

неделя, 1 април 2012 г.

СИЛАТА НА ПОЗИТИВНОТО ГОВОРЕНЕ - ВТОРА ЧАСТ


Ако една врата се затвори, отваря се друга 

Ако една врата се затвори, отваря се друга врата. Бъдете търпеливи, настойчиви и упорити. По време на вашето духовно пътуване настъпва момент, когато трябва да се разделите с нещо много скъпо и обичано. Например идва краят на една връзка, която значи много за вас. Или пък нещо, което дълго сте търсили остава недостижимо. Каквито и да са обстоятелствата, се чувстваме сякаш са ни хлопнали вратата към желаните блага. Когато това се случи не се отчайвайте, защото Господ не ви е забравил. Едничката причина, поради която се налага да преживеете някоя загуба е за да можете да получите по-голямо благо. Природата ненавижда празните пространства. Общовалидните истини в материалния свят имат свой паралел в духовния свят. 
Не може да дадете нещо без да получите друго в замяна. Вселената копнее да запълни вашата празнина, да замени тъгата с радост, загубата с придобивка, смъртта с прераждане. Тогава какво да правите, когато някоя врата се затвори пред вас? Първо, опитайте да се освободите от привързаността си към това, което е било или сте искали да бъде. Вашето Висше Аз ви е приготвило много по-голям подарък. Утвърдете: "Когато една врата се затвори, отваря се друга врата. Гледам напред в очакване на желаното благо." Бъдете търпеливи - то ще дойде за един миг. 

Твърдения: 

1. Освобождавам се от миналото и с нетърпение очаквам предстоящото благо. 

2. Освобождавам се от предишните си очаквания и се оставям в ръцете на благосклонната Вселена. 

3. Вярвам, че всяка моя стъпка е направлявана. 

4. Въпреки че скърбя за това което съм загубил, знам, че ме очаква по-голямо благо. 

5. Нова врата се отваря пред мен в моя живот. 

6. Вашето твърдение.......................... 

Думи за размисъл: 

"Които са сели със сълзи, ще жънат с радост." 
Псалм 125:5 


Отпуснете се и приемете Бога 

За да израснем духовно ще трябва да се сблъскаме с множество предизвикателства и изпитания по пътя. Въпреки, че трябва да се изправим с лице срещу изпитанията, не е задължително да ги посрещнем сами. Имаме уверението, на онзи, който е казал: "Дойдете при мене, всички отрудени и обременени... защото игото Ми е благо и бремето Ми е леко."(Матей 11:28-30) Отпуснете се и приемете Бога. Когато се обърнете да почерпите от извора на живота и го оставите да действа чрез вас, ще проникнете до самата сила сътворила Вселената. Помислете колко неща можете да постигнете, ако тази сила е ваш съюзник. Прехвърлете вашето бреме на тази Висша сила в самите вас и препятствията, които са ви се стрували непреодолими, ще бъдат победени. 
Пътят пред вас ще е чист. Със съюзник като Бог зад гърба си за вас няма да има недостижими неща. С божия помощ, всичко е възможно. Но за да се отпуснете и приемете Бога, трябва да имате вяра. Има само един начин да постигнете вярата - действайте и вижте какви ще са резултатите. За да получите подкрепата на Вселената, трябва да й дадете възможност да ви помогне. 
Сега е моментът да отхвърлите страха си и да вървите напред. 
Направете първата крачка към един нов начин на живот. Отпуснете се и приемете Бога, изпитайте неговата любяща подкрепа, която ви се полага по рождение. 

Твърдения: 

1. Оставям се на Висшата мъдрост да ме ръководи и направлява по пътя. 

2. Когато се отпусна и приема Бога, всичко си идва на мястото. 

3. Нека бъде не моята воля, а твоята. 

4. Оставям се в ръцете на моето Висше Аз, и го питам какво "то" иска да направя. 

5. Вселената ме храни и подкрепя винаги и навсякъде. 

6. Вашето твърдение.............. 

Думи за размисъл: 

"Това, което гъсеницата нарича свършека на света, Господ нарича пеперуда". 
Ричард Бах Ден за ден 

Един от най-важните уроци в духовния живот урокът за доверието. Трябва да се научим да вярваме в себе си и да имаме вяра във Вселената. Най-добрият начин да постигнем тази вяра е като живеем ден за ден, като се потопим напълно в настоящето и внимателно се вслушваме във вътрешния си глас. Имало някога един човек, които изпитвал големи страдания. Първо, събрал силите си да преживее до следващата седмица. С увеличаване на бремето, той просто се стремял да оживее до другия ден. Накрая дошла кулминацията на изпитанието му и той се вкопчвал във всеки час. Така живеел всеки път по шестдесет минути. Всеки изминал час за него представлявал славна победа, докато се изкачил от мрака към светлина. Независимо дали сте в период на спокойствие или на преход, живейте ден за ден. Насочете вниманието си единствено към настоящия момент, и не мислете за утрешния ден. Ако чувствате, че сегашните ви дела са правилни, доверете се на естествения развой и продължете. И когато дойде времето, и бъдете призовани да се промените, вслушайте се във вътрешния си глас; следващото послание ще дойде точно когато се нуждаете от него. Щом заживеете с настоящето ще почувствате постепенна, но коренна промяна. Ще настъпи край на тревогите за бъдещето. Ще ви обхване дълбоко душевно спокойствие, което сякаш ви казва: "Всичко е наред. Няма от какво да се боиш. Всичко се развива по план, всяка твоя стъпка по пътя е направлявана." 

Твърдения 

1. Съсредоточавам се изцяло върху сегашния момент; бъдещето ще се нареди само. 

2. Съсредоточаването върху настоящето лекува страха ми от неизвестното. 

3. Винаги съм във връзка с вътрешния си глас. 

4. Каквото очаквам, ме очаква. 

5. Животът ден за ден ми носи мир, спокойствие и радост. 

6. Вашето твърдение................... 

Думи за размисъл 

"Животът трябва да се живее с поглед напред, но може да бъде разбран само ако погледнете назад". 
Киркегор

(следва)

Дъглас Блох

събота, 31 март 2012 г.

СИЛАТА НА ПОЗИТИВНОТО ГОВОРЕНЕ
"Имаш това, което изричаш". 

Тези прости думи са пример за едно от най-мощните средства за духовно самоусъвършенстване - ТВЪРДЕНИЕТО. Да разгледаме накратко същността на твърденията и как да ги използвате, за да създадете своята вътрешна и външна действителност. Твърдението е позитивна мисъл или идея, съзнателно насочена, така че да се получи желаният резултат. Твърдението е прост, но могъщ способ за лечение и трансформиране на най-дълбоко вкоренените убеждения. 

Как действат твърденията 

Твърденията се основават на следните принципи: 

1) Външната действителност е пряко отражение на водещите ви мисли и убеждения. 

2) Променете мислите си и ще промените вашата реалност. 

3) Проява на мислите ви е написаната и изговорена дума.  Преди няколко години напуснах сигурната си работа, за да продължа да пиша. Естествено бях леко разтревожен и загрижен как ще си изкарвам хляба. 

За да уталожа страховете си измислих следното твърдение: Способен съм да се грижа за себе си в този живот. Като си повтарях тези думи, наум и на глас, почувствах спокойствие, увереност и страховете ми намаляха. Ефектът беше постепенен, но ясно осезаем. През следващите няколко седмици, щом ме обхванеха съмнения или тревоги, просто си повтарях твърдението и усещах мир и спокойствие. Но аз не само уталожвах страховете си, но и пренастройвах подсъзнанието си да вярва в успеха на новата ми работа. Тази нова вяра доведе и до съответното поведение, което създаде искания резултат - написах няколко книги. Това е първото ниво на действие на твърденията - те превръщат живота в сбъднало се пророчество. Kогато великият Мохамед Али обяви "Аз съм най-великият", той беше един недотам известен боксьор на име Касиус Клей. След десет години и хиляди повторения той бе признат за най-великия боксьор на всички времена. Али беше използвал силата на твърденията. 
Кога да използваме твърдения? Можете да използвате твърдения винаги когато искате да постигнете нещо добро, което желаете в живота си. Служете си с твърдения и за да постигнете определена цел или резултат във външния свят. Например: "най-сетне открих идеалния дом", "Радвам се на новата работа в тази чудесна компания" и "Клетките на тялото ми излъчват здраве". И още, употребявайте твърдения, за да изцелите своя вътрешен свят, чрез съсредоточаване върху някоя позитивна мисъл или убеждение. Ето няколко примерни твърдения от този тип: "Аз заслужавам любов", "Прощавам на родителите си", "Харесвам себе си." 
Хубавото на твърденията е, че за всеки случай си има твърдение. Каквато и да е ситуацията, винаги можем да я изкажем с думи. 

Как да създаваме изцелителни твърдения 

Процесът на използване на твърденията за изцеляване на живота ви е прост и забавен. Следният метод лично аз намирам за много резултатен. Изберете област от живота си, която се нуждае от лечение. Предметът на вашето твърдение може да включва лични отношения, здраве, професия, финанси, спокойствие и т.н. Например да вземем областта на личните отношения. Вероятно носите в сърцето си някаква стара неприязън, от която сте готови да се освободите. Решете как искате да промените тази част от живота си Задайте си въпроса: "Какво ще е, ако тази част от живота ми бъде излекувана?". В нашия случай вие вероятно искате да се освободите от гнева, да почувствате спокойствие и да простите. Формулирайте кратко изречение в първо лице, което съдържа желания резултат. 

При подбора на думите, имайте предвид следното: 

1) Напишете твърдението в сегашно време, сякаш то се случва сега, в този момент. Силата се крие в настоящето. Затова трябва да кажете: Спокоен съм, а не Ще почувствам спокойствие. 

2) Изречението да е положително: Ако кажете Не съм ядосан, подсъзнанието изпуска "не"-то и чува ядосан. Ако някой ви каже "Не мисли за розови слонове", именно тази представа моментално изниква пред очите ви. За да избегнете това, перифразирайте твърдението, така че да директно да изразява вашето желание - напр. “Сега се освобождавам от яда си”. Пробвайте усещането. Вече сте написали твърдението, сега си го кажете няколко пъти. Ако се открили подходящото твърдение, то ще "пасне". Ще звучи добре (ако бъде добро, ще се сбъдне). Ако нещо не достига на твърдението, можете да го "настроите" чрез промяна на една-две думи. Така Спокоен съм или Имам мир ще действа по-добре от Усещам спокойствие. Повтаряйте твърдението всеки ден.  Казвайте си го наум или на глас, или го пишете. Повторението е майка на знанието. Вземете твърдението "Всеки ден, във всичко, се чувствам по-добре и по-добре." Представете си как ден след ден изпълвате съзнанието си с тези целебни слова. Постепенно вашето умствено и емоционално състояние ще се подобри осезаемо. 
При повторението на едно твърдение вие налагате неговия мисловен образ върху съзнанието си, като по този начин трансформирате предишните си убеждения. Kолкото по-често използвате твърдението, толкова по-бързо и по-пълно ще бъде изцелението. Скоро тези думи ще станат живо присъствие в съзнанието ви. После думите ще се сбъднат във вас. Повтаряйки твърдението Имам мир вие ставате мир. Kазвайки Аз съм любов вие сте любов. Бъдете упорити. Важно е да използвате твърдението ежедневно, за да се възползвате от принципа на периодичното повторение. За да се може мозъкът да изработи нови реакции му трябва време. Някои предпочитат ежедневно да отделят определено време за съсредоточаване върху твърденията, например след ставане или преди лягане. Прехвърлете крайния резултат на по-висша сила Колко пъти сте си мислили, че искате нещо, а после осъзнавате, че притежаването му би било пълен провал? Често утвърждаваме определени желания и искания, но всъщност Вселената е имала нещо съвсем друго предвид - нещо за наше висше благо. Затова аз винаги завършвам твърденията си със следното изречение: Това или нещо по-добро се разкрива сега пред мен носещо пълно удовлетворение и хармония, за висшето благо на всички. По този начин знам, че моята воля и тази на Вселената са свързани. 

Способи за подсилване на твърденията 

С годините открих някои способи за подсилване на твърденията, за да ги направя по-резултатни и действащи. Ето някои от любимите ми. 

1. Използвайте рима. Изглежда римата влияе по-силно на подсъзнанието от немерената реч. Този принцип е илюстриран чрез следната история. Един човек се разболял тежко и неговият пастор му дал изцелително твърдение. Скоро състоянието му се подобрило. 

- Явно твърдението е подействало. – казал пасторът като чул новината. 

- Да ви кажа честно загубих листчето с твърдението още на другия ден. - отговорил мъжът. 

- Как тогава оздравя толкова бързо? - запитал приятелят му озадачен. 

Човекът отвърнал: 

- Понеже не можах да си спомня твоето твърдение си повтарях "Няма да мреме, дявол да го вземе." 

Eто още няколко римувани твърдения: 

1. "И се забавлявам, и пари получавам", "Моя воля, твоя воля", "Добре ми е, когато съм навреме." Направете опит да измислите и вие някои. 

2. След като вече сте римували твърденията, изтананикайте си ги. Великият индийски поет Тагор е казал: "Бог ме уважава като се моля, но ме обича като пея." 

3. Размножете твърденията и си ги закачете на стените, на таблото в колата, на хладилника - на всички видни места. Една жена си лепи твърденията на огледалото в банята, за да ги вижда всяка сутрин и вечер. 

4. Запишете се на касетофон, докато изговаряте твърденията. Пускайте си касетата като заспивате, щом се събудите или през деня. 

5. Изговаряйте твърдението докато сте пред огледалото. Това е добър начин да осъществите контакт със себе си. 

6. Проявете творческо въображение при вашите твърдения. Представете си, че изживявате желаното благо в настоящия момент. Друго приложение на този принцип е да направите "карта на съкровище" - колаж от картинки и думи, който да дава нагледна представа за благото, към което се стремите. Човешките същества възприемат по различен начин. Затова когато кажете, видите и усетите твърдението, подобно силно съчетаване на мисловните възприятия произвежда оптимален резултат. 

7. Благодарете преди и след произнасяне на твърдението. Това се основава на принципа, че всичко, което оцените нараства и се умножава. Действието на твърдението "Аз съм здрав и преуспяващ" се засилва, ако го формулирате "Благодаря за това, че съм здрав и преуспяващ". Вижте дали ще почувствате разликата. 

8. Водете си тетрадка или дневник, където да вписвате твърденията си, да следите и отбелязвате периодично напредъка си. Тези способи са изпитани във времето от мои приятели и ученици. Моят съвет е да ги прилагате при вашите твърдения. 

Когато твърденията не "работят" 

Въпреки че твърденията са основани на общовалидни принципи, онези които ги практикуват често получават противоречиви резултати. 

Ето някои препятствия, който могат да блокират действието на едно добро твърдение. 

1) Ако твърдението не се повтаря достатъчно често. Помнете, повторението е майка на знанието. Всеки нов мисловен модел трябва да се повтори много пъти преди да се превърне в мисловен навик. 

2) Ако твърдението не е формулирано точно. Един приятел - работник в цех – твърдял "Искам повече пари" и началникът му дал двадесет и пет цента. И вие ще получите подобен отговор от Вселената, ако не сте точни и конкретни относно исканията си. 

3) Ако на твърдението му липсва силно чувство. Нищо няма да излезе, ако подходите небрежно. Вашето твърдение трябва да бъде заредено с чувство и копнеж. 

4) Ако не вярвате искрено в истинността на твърдението. Иначе казано, някъде в себе си криете мисъл, която противоречи на твърдението. Почти всеки, който използва твърдения среща вътрешна съпротива. Kолкото по-големи са изцелителните сили на твърдението, толкова по-мощна е съпротивата. В следващите страници ще узнаете, колко важно е да се справите с този негативен вътрешен глас, ако искате успешно да прилагате твърденията във всекидневието си. Как да използваме твърденията за откриване на негативните убеждения и освобождаване от тях. Приемаме, че твърдението ви е правилно формулирано, звучи добре и го повтаряте често, тогава единствената пречка между вас и неговото осъществяване е собствената ви съпротива. 
Въпросната съпротива приема формата на онези подсъзнателни мисли, които блокират изразяването на желаното състояние. Помнете, вашето съзнание е само върхът на мисловния айсберг. Убежденията, които са творци на вашата външна и вътрешна действителност се намират под прага на съзнанието, в така нареченото подсъзнание. Точно тук се пазят детските спомени, преживявания и обуславящите действителността убеждения. Силата на тези подсъзнателни мисли е илюстрирана със следния пример. Да предположим, че за да си изградите самоуважение, решите да работите с твърдението на Али "Аз съм най-великият". Твърде вероятно е условията да са ви накарали да повярвате, че сте некомпетентен. И всеки път щом си кажете колко сте велик, вашето подсъзнание се противопоставя с обратното изявление, основано на неговото познаване на истината. По-долу е описан един типичен диалог. 

Съзнание Подсъзнание 

Аз съм най-великият. Боя се, че не си. 

Аз съм най-великият. Всъщност винаги си губещ. 

Аз съм най-великият. Всичко правиш наопаки! 

Примерът е ясен като бял ден. Понеже представата за вас в подсъзнанието ви е за човек, който никога с нищо не се справя, твърденията влизат през едното ухо и излизат през другото. Ето и друг пример. 

Съзнание Подсъзнание 

Заслужавам да преуспея. Парите са коренът на злото. 

Заслужавам да преуспея. Парите ще те покварят. 

Заслужавам да преуспея. Парите изобщо не се задържат у теб. 

Но най-коварното в този процес е, че човек може дори да не е наясно, че подсъзнанието саботира всичките му усилия. Да пренебрегнеш тези подсъзнателни убеждения е като да боядисваш върху ръжда или да скубеш плевелите вместо да ги изкореняваш. Основният проблем си остава нерешен. Въпреки неистовите усилия, тъпчете на едно място без дори да знаете защо, заседнали в самоунищожителните си мисли. За щастие изход има - Направете подсъзнателното съзнателно. Иначе казано, извадете на бял свят най-дълбоко скритите си убеждения за живота, за да ги изживеете и да се освободите от тях. Целият процес е изумително прост, ако използвате твърдения. Вземете един лист и го разделете на две колони. Озаглавете лявата колона "Твърдение", а дясната колона "Първа мисъл". 

Твърдение Първа мисъл 

Отпуснете се и се настройте за възприемане, после напишете вашето твърдение в лявата колонка. Изчакайте и вижте какво ще изплува от дъното на подсъзнанието. Запишете го дословно в дясната колонка дори и да ви се струва нелепо. Процесът е подобен на свободните асоциации. След като повторите всичко шест-седем пъти, в дясната колона ще получите списъка на основните негативни мисли и убеждения, отнасящи се до това ваше твърдение. Процесът има аналог - той е като да орете градината на подсъзнанието. За да се получи плодородна почва трябва да се разчистят отломките, камъните, плевелите и другите неподходящи материали. Като прибавите тор (твърдението) ще подхраните онези растения (мисли и убеждения), които искате да израстат. Ето какво се получи при Еръл, която искаше да отвори собствен бутик специализиран за дрехи втора употреба. 

Твърдение Първа мисъл 

Управлявам успешно собствения си бизнес Няма да мога. 

Управлявам успешно собствения си бизнес Работата е много. 

Управлявам успешно собствения си бизнес Ще трябва да работя от девет до пет. 

Управлявам успешно собствения си бизнес От това не се изкарват много пари. 

Управлявам успешно собствения си бизнес Човек се нуждае от нещо по-сигурно. 

Управлявам успешно собствения си бизнес В нашето семейство не сме имали предприемачи. Както сами виждате сега Eръл знае кои точно са онези вътрешни убеждения които й казват, че "не може" да има и управлява собствения си бизнес. Процесът обаче не свършва дотук. Ако Еръл продължи да си повтаря твърдението, отрицанията постепенно ще се изчерпят и на тяхно място ще дойдат положителни мисли и чувства произлизащи от нейното Висше Аз. 

Например: 

Управлявам успешно собствения си бизнес Имам чудесен вкус за дрехи. 

Управлявам успешно собствения си бизнес Познавам и други хора, които имат собствен бизнес. 

Управлявам успешно собствения си бизнес Щом могат те, мога и аз. 

Управлявам успешно собствения си бизнес Ако те могат, значи и аз мога. 

Управлявам успешно собствения си бизнес С Божията помощ всичко е възможно. 

Управлявам успешно собствения си бизнес Знам, че ще успея. 

Сега вече постигнахме нещо. Посредством принципа за заместване на мислите, отрицателните убеждения на Еръл отстъпиха място на позитивни възгледи, чрез които тя ще постигне желаното благо. 

Какво да правим, ако няма ефект 

Тъй като старите навици са особено дълбоко вкоренени възможно е да се наложи методът на двете колони да бъде повторен много пъти, преди вашето твърдение да намери солидна почва. Времето, необходимо за това, зависи от силата на старото убеждение, от желанието за промяна, и честотата на използване на твърдението. 

По-голямата част от отрицателните убеждения, които се появяват в дясната колона постепенно ще изчезнат сами. Ако определено убеждение упорито остава, може да препрограмирате мозъчния си компютър, като си зададете следните въпроси: 

1. Как съм стигнал до това убеждение? Kой ми го е внушил? 

2. Важи ли то сега? 

3. Готов ли съм да се освободя от това убеждение? 

Когато настъпи моментът да се освободите от старото си убеждение, направете го като го превърнете в ново твърдение, както е показано в следното изречение: "Сега се освобождавам от убеждението че................(напишете старото си убеждение) и го заменям с..........................(напишете новото си убеждение или твърдение). А сега да разгледаме отново процеса, като вземем за пример отрицателното убеждение на Еръл "Ще трябва да работя от девет до пет". 

При препрограмирането трябва да се процедира така: 

1. Как съм стигнала до това убеждение? - Майка ми ми го е внушила. 

2. Важи ли то сега? - Не. 

3. Готова ли съм да се освободя от това убеждение? - Готова съм. 

Сега се освобождавам от убеждението, че "Трябва да работя от девет до пет" и го заменям с новото убеждение "Успявам като работя за себе си." Цялото лечение се състои от осъзнаване и избор. Щом веднъж осъзнаете, че тези убеждения ви ограничават, направете избор и се освободете от онези които ви причиняват болка и ги заменете с такива, които ви дават подкрепа. Нищо, че отначало новите убеждения ще ви се струват чужди, след време те ще станат част от вас. Ако все пак старите модели не се поддават на промяна можете да потърсите съвета на лекар, психотерапевт, свещеник, пастор, равин, приятел - всеки който би могъл да ви упъти и помогне в този процес на израстване и трансформация. 
Друг начин да получите подкрепа е да са включите в помощна група. Може би ще пожелаете да се съберете с хора, които също използват твърдения, да споделите напредъка си и опита си. Или пък приложете твърденията в помощната група, към която вече се числите. 

Как да използвате твърденията, за да трансформирате вечните предизвикателства на живота 

В живота си всеки един от нас е изправен пред някои вечни предизвикателства. Голяма част от духовното ни израстване се осъществява посредством изцелението и трансформацията на тези основни проблеми, произлизащи от изконните ни убеждения. Повечето от тези убеждения са се формирали в най-ранна възраст (от раждането да седмата година), когато получаваме представа кои сме ние и какъв е светът. През този период способността на съзнанието да избира и преценява не е напълно развита, затова полученото програмиране влиза в подсъзнанието без да е редактирано. 
За нещастие това програмиране е в по-голямата си част негативно, осъществено от хора, често пъти и те негативно програмирани - това са обикновено родители, роднини, учители и понякога връстници. Веднъж възприети, тези убеждения стават наши собствени, и започват да се проявяват в живота ни. Един приятел, чийто родители непрекъснато повтаряли "винаги си губиш нещата", разви склонност да губи предмети. В друг случай, обаче, майката на едно четиригодишно момче всяка вечер стояла до вратата на спалнята му и повтаряла "Можеш да направиш всичко, което поискаш". по-късно той успял да постигне много неща, които учителите и приятелите му смятали за невъзможни. 
Сега той прилага твърденията при възпитанието на своите деца. Важно е да се отбележи, че послания могат да се предават както с думи, така и без думи. Тъй като децата учат чрез подражание, те подсъзнателно възприемат възгледите и убежденията на родителите си. Мисълта е като магнит. В живота получаваме онова, което привличаме към себе си. А какво ще привлечем се определя от най-дълбоките ни вътрешни убеждения. Абсолютната истина, в която вярваме и на двете нива - съзнание и подсъзнание - твори нашия живот. Като възрастни сме длъжни да направим преценка на своите убеждения, да задържим онези, които ни служат, а от пагубните да се освободим. Как да узнаете какви са вашите убеждения? Това можете да откриете като попълните таблицата с твърденията и погледнете изреченията в дясната колонка. Те ще ви дадат ясна представа за убежденията ви по отношение на дадено твърдение. Вторият метод е да погледнете на живота си като външно проявление на вътрешните ви убеждения. Ако искате да узнаете какви са вашите убежденията относно парите, надникнете в банковата си сметка; за това какво мислите за човешките отношения погледнете състоянието на брака или приятелствата си; за убежденията ви по отношение на здравето, огледайте състоянието на тялото си и т.н. Ако една от тези области изостава от другите, това е сигурен признак, че имате негативни убеждения или възгледи за нея. 
И тъй като корените на тези умствени и емоционални бариери се намират в мисълта, твърденията са идеалното средство да разбиете закостенелите модели. Отделете време и си помислете кое основно убеждение за живота искате да излекувате. За да си помогнете при индентификацията му мислете с езика на следните категории: Самоуважение, Любов и Взаимоотношения, Здраве, Работа/Призвание, Преуспяване, Творческа самоизява и Духовно развитие. Щом идентифицирате вашия проблем, открийте твърдение, в чието послание се съдържа разрешението на това предизвикателство. Помнете, каквато и да е ситуацията, съществува идеалното твърдение за нейното изцеление. В приложението ще откриете списък от твърдения, а някои можете да си измислите сами. Например, ако ваш главен и основен проблем е липсата на доверие, твърдението ви може да звучи така: 
"Живея в сигурен и любящ свят". Напишете основния си проблем и съответното изцелително твърдение на определеното място или на отделен лист. Моят основен проблем.. 
Твърдение, което ще изцели това предизвикателство.... 
А сега е време да поработим сериозно с твърдението. Като за начало си го повтаряте през целия ден. Напишете твърдението на лист и го залепете в дома си, така че често да ви е пред погледа. 
За да премахнете всякакви негативни предпоставки приложете метода, който вече научихте - разделяте листа на две колонки, оставяте негативните убеждения да изплуват на повърхността и се освобождавате от тях. Хората често питат колко време трябва да работят с определено твърдение. Използвайте твърдението докато получите благото, към което сте се стремили. Да кажем, че искате да си купите нова къща. След покупката, твърдението си е изиграло ролята. Ако някога пак решите да се местите, винаги може да се върнете към това твърдение. Друг често задаван въпрос е: "Колко твърдения мога да използвам наведнъж?" За да не разпилявате енергията си, най-добре би било за начало да се съсредоточите върху едно или две твърдения. Когато добиете повече умение, добавете нови твърдения към списъка си. Джордж Вашингтон е казал: "Поправям грешките си една по една". Това важи и за твърденията - най-добре е да се освобождавате от негативните убеждения едно по едно. Бъдете търпеливи, настойчиви и упорити. С времето вашето собствено твърдение ще заживее свой живот и ще промени вътрешната ви действителност в съответствие с казаните думи. Когато утвърждавате, вие казвате "Да!" на Вселената. Препоръчвам ви да опитате с твърденията. "Целебни слова" е написана, за да ви научи как да използвате думите, за да изцелите и трансформирате живота си. Не се сещам за по-добър и по-прост начин да приложите съзидателната сила на мисълта от това да използвате твърдения в ежедневието си.

(следва)

Дъглас Блох

понеделник, 19 март 2012 г.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧРЕЗ КОСМИЧНО СЪЗНАНИЕ

Всяка епоха има свое схващане за света. Тази концепция бележи със своя идеологичен печат всяка област на Живота: науката, религията, изкуството и социалните отношения.
Човечеството се намира на границата на две епохи: тази, от която сe измъкваме, и онази, на която усещаме първите стъпки. 
Старата епоха се развиваше под знака на геоцентричното схващане за света. То търсеше причинността между фактите и явленията главно в границите на нашата малка планета. 
В настоящото съчинение си поставихме за основна задача да нахвърлим новия космичен мироглед, чийто основи са положени от Учителя Беинса Дуно в основаната от Него в България „Школа на Всемирното Бяло Братство". 
Ние често ще използваме този израз на Учителя. Как ще го разбираме във философски и мистичен аспект? Космичната концепция на Учителя нe е свързана с физичната форма на някакъв колектив, народ или раса. По съдържание и смисъл, тя е духовен потенциал, който изразява космичния принцип на дадената епоха. Този потенциал-създател е един колективен процес. В този процес участват гениалните души, надарени с таланти и ерудиция във всички области на духовно-културния живот на човечеството. Този световен свръх индивидуален свят координира интелектуалните, емоционалните и волевите усилия на всички души, въплътени или не, на нашата планета. 
Учителят се явява като един жив център на началния съзидателен импулс в дадена епоха. Той създава около себе си духовна среда, която играе ролята на гравитационно поле, чувствително към идеите на новия космичен мироглед. В този център се намират, представени в миниатюр, всички социални сили, чрез които Учителят работи. В това именно експериментално поле се изработват методите, посредством които ще бъдат създадени формите на висш живот върху земята. Ние считаме, че по протежение на безкрайната космична спирала, пътят на живота се отваря към истинската светлина. 
В следващите страници ще ви говорим за новата космична концепция за света. Често ще припомняме трите свята, върху които се базира тази нова концепция. 

Първият от тях Учителят го нарича Есенциален свят. Той е свят на Принципи: Любов, Мъдрост и Истина. 

Вторият е наречен Субстанциален свят. Там се формулират Законите. 

Третият е Материалният свят - на формите и на физичните явления. 

Тази концепция за света съдържа своя космична структура, изразена в Космичната Стълба на Реалността: „Тя разбулва мистерията на непознаваемото, извън обсега на сетивата". Тя притежава също така свое гносеологично съдържание. 
Според него, Сътворението не се ограничава само в материалния свят. Освен него (с трите му измерения) съществуват висши светове, чийто измерения надвишават първите. Природата е израз на Света на Принципите, които, чрез Законите на живота, създават формите на предметите и явленията. 
Човекът не е достигнал още до своята висша изява. Пред него се разкрива безкраен път на усъвършенстване. Постепенно, той ще открива способностите, заложени в него. 
Новата раса - Шестата, която ще наследи нашата - ще открие Пътя на Ученика; Пътят, който води човешката душа към Истината. 
В това изложение тези въпроси ще бъдат разгледани като съставящи 
Космичния мироглед и висшата идея за СВОБОДАТА. 

ЧОВЕКЪТ И НЕГОВОТО ОСВОБОЖДЕНИЕ 

Схващането за свободата като идеал на човешкия дух, бе развито не само в областите на мистичното и на литературата, но също и в сферата на социалния живот на народите. Няма да се спираме на различните формулировки на този проблем. Само ще се опитаме да ги осветлим като необходими етапи в еволюцията на човешкото съзнание през течение на вековете. 
Учителят ни учи, че Свободата е израз и резултат на Истината. Истината е хармония, магично равновесие между двата принципа: Любовта и Мъдростта. 
Какво означава това? 
Трите фундаментални принципа на Универса - Любов, Мъдрост, Истина - са директно свързани с 3-те координати на човешката психика. Според модерната психология, човешката душа е психичен ансамбъл на емоционалното, интелектуалното и волевото съзнания на човека. Любовта като принцип се отнася към емоционалното съзнание или, както казва Учителят, към сърцето на Човека. 
Различните религии в историята на човечеството са Школи, създадени с цел усъвършенстване на сетивното съзнание на Човека. Ученията на тези религии са въздействали върху моралната природа на индивидите, обществата и народите. Те са събудили качества и добродетели, намиращи се в латентно състояние, дълбоко зарити в човешката природа. 
Религията като институция е изиграла своята роля, нейните методи и догми нямат вече никакво основание за съществуване. Нещастията и изпитанията, през които Човек е преминал, са събудили моралните му качества и са оформили неговата емоционална природа. 
Човешката душа не се нуждае повече от посредници. Тя трябва да установи директен контакт с духовно-мистичния свят, който е свързан с Принципа на Любовта. За възникване на тази интимна връзка с мистичния свят, догмите и йерархиите на религията съвсем не са необходими. 
Учителят ни дава най-точната дефиниция на понятието Мистика. Мистиката е един обект, към който се стреми човешката душа: това е Чистотата. Чистотата открива пътя. който води към Висшия Космичен Център, вечното отечество, от където води началото си човешката душа. Чистотата, като съвършен израз на чувствителната природа на човешката душа, е едно от най-важните условия за придобиване на Свободата. 
Втората координата на човешката психика е интелектуалното съзнание. Тази втора същност на духовната природа на човека е свързана с Обективния Свят, изследван от човешкия интелект. През течение на вековете, различни Школи и Университети са били центрове, необходими за събуждане и усъвършенстване на интелектуалните човешки способности. Интелектът ще доведе Човека пред прага на Мъдростта. 
Третата координата на човешката психика е волевото съзнание. То е тази динамична същност, в която се крият творческите сили, с помощта на които се реализират идеите и инициативите в духовния, културен и материален живот на народите. Огнището, в което се каляват тези волеви сили, е материалният свят, в който е потопен социалният и политическият живот на народите. Волевият свят е пряко свързан със социалния живот. 
В наше време, когато Бялата раса е стигнала до известна граница на развитието си, човечеството изживява последните години от тъмния период на Кали Юга*. 

* Кали Юга е време на упадък - най-низшият етап на епохата. 

Човечеството е преминало през многобройни войни и революции. Сега то трябва да извърви пътя под знака на търпението, себевладеенето и постоянството, за да бъде доведено до прага на СВОБОДАТА, която се разкрива от принципа на ИСТИНАТА. 
Свободата, като краен израз на Истината, е свързана с други три важни съвременни проблеми. Те са поставени пред човечеството, за да намери то нов метод за тяхното разрешение. 

Първият - Безсмъртието на душата. 

Вторият - Законът за Причините и Последствията, наричан от древните Закон за Наградата или Карма. 

Третият - международната политическа, социална и икономическа кризи. 

В светлината на тези три принципа - ЛЮБОВ, МЪДРОСТ и ИСТИНА, пряко свързани с психиката на човека - ще изучаваме Космичния мироглед. 
Тези жизнени проблеми, които човечеството трябва да разреши, не могат да се изчерпят в космичната им цялост. Човешката мисъл ще открие нов път в непрекъснатата и безкрайна космична спирала на човешката еволюция. 
Нашата малка планета е само един етап в Слънчевата система. И нашата слънчева система е подготвителен период за влизане на човешката душа във висшите области на Космоса. Ето защо Учителят казва: 
„Животът е една загадка. Дори съществуването на Великите Посветени си остава тайна. Това е НЕПОЗНАТОТО'."


(следва)

Д-р Методи Константинов