понеделник, 18 юни 2018 г.

Светът след квантовия преход


Все още помним очакванията за 2012 година – страх, неизвестност, очаквания за катаклизми, които ни плашеха… Прехода се състоя, но не там, където го очаквахме … През януари 2013 година ни бе казано за експеримент, който продължил 10 години, започвайки от 2003 г. Атомните учени, които работили с атома на водорода (той и – протон), зафиксирали отначало неговото пулсиране – той ту се смалявал, ту отново възстановявал обичайните си размери. Учените сметнали това за грешка, под външно влияние, но в края на краищата протона приел нова стойност. Било извършено откритие. Оказало се, че частицата на протона се е смалила с 4%. Променило се всичко - скоростта, посоката на въртене, диаметъра му. На пръв поглед ще си помислиш - протона се е променил, глупости! Но, след себе си той „повлякъл” цялата органика, защото тя основно се състои от водород. Променила се плътността на материята.


След протона се променили и останалите частици, и това което се смятало за неизменна ядрена физика, придобило съвсем друг вид – чужд. Все едно сме станали извънземни и сме попаднали на друга планета. Законите, които действали до 2013 г. изведнъж престанали да работят, защото плътността на материята станала друга.
Тази огромна работа, извършена от много лаборатории в научния свят, заставила учените от целия свят да се сплотят, забравяйки разприте по между си. Около 10 института по ядрена физика се препроверявали един друг, но винаги стигали до новата величина на атома на водорода.
Ако се съди по законите на триизмерният свят това не е възможно, но въпреки това физиката започнала да разкрива измеренията си. Многомерността на нашето пространство се потвърждава и от разчетите на астрофизиците. Ние вече живеем в друго измерение!
Квантовият преход се състоя – частица от едно енергийно ниво премина на друго енергийно ниво, при което се държи като неутронна звезда – от голяма, стана по-малка. Считайте, че ние вече живеем на друга планета, затова всички закони започват да работят по друг начин. Учените се сблъскват с това на всяка крачка. Нашите закони – са свят от миналото!
Времето от януари до март 2013 г. е богато на радикални научни открития в астрономията и астрофизиката, които се посипаха като от рога на изобилието.
На орбита около земята лети немският телескоп Шпицер, който е по-точен от знаменития Хабъл на няколко порядъка. Той открил ултрачервени Галактики, които са 60 пъти по-ярки от обикновените (на нас ни е известно за инфрачервени, а тук изведнъж се появява ултрачервени – това е нов термин във физиката, виждащ още по-дълбоко в материята). Това откритие било извършено съвсем спонтанно. Съдете сами. През декември 2012 г. тези Галактики не са се виждали, а през януари 2013 г. са се появили за един ден. Така не става! Или ги има, или ги няма…, значи се е случило нещо за един ден, което е заставило света да се промени?
Обикновената електромагнитна скала, представена в учебниците по физика и в справочниците, се е увеличила с три октави в инфрачервения диапазон и с три октави в ултравиолетовия. Вече имаме шест октави повече. Пред нас се откри материя, която я нямаше до 2013 г. По някакви причини тя е била непроявена, а сега се е проявила и физическите прибори могат да я фиксират.
Ето и още едно откритие. До 2013 г. Учените знаеха, а нас с вас ни плашеха, че нашата Слънчева система са движи към Черна дупка. Учените от Новосибирск казваха, че отиваме към област със съвършено непознати енергии, които преди ги е нямало и не е ясно какво ще се случи с нас по-нататък. А сега, черната дупка вече я няма! А това е астрофизически обект, който изчезна. В центъра на нашата Галактика Черната дупка вече я няма. Учените силно се изплашили и засекретили това откритие. В интернета то изчезна два месеца след като беше публикувано. Имаше такъв сайт „Мембрана”, на който учените публикуваха откритията си – това електронно списание вече го няма. Заедно с Черната дупка, то прекрати съществуването си.Какво се случи? Оказва се, че Черната дупка е врата, през която ние с вас вече сме преминали и тази врата вече се е затворила зад нас.
Но на мястото на Черната дупка се появил друг обект – Магнитар (това също е научно откритие на 2014 г.). Пулсираща звезда, но не Пулсар. Тази Звезда Магнитар, разпръсква във всички посоки течно магнитно поле, което е някаква субстанция нямаща име засега, но не е плазма. Тя е разумна и се състои от гранули. Тези гранули биват малки – колкото елементарни частици и големи – с размерите на Земята.
Първоначално този Магнитар са го чули през март 2014 г. в радио диапазона и започнали да го наблюдават, а през май вече го видели. По космически мерки това е колосално време. Обикновено или го чуват, или го виждат. Т.е. мозъкът е бил готов да възприеме тази информация.
Така, ние с вас се оказахме на първите етажи на Тънкия план - фактически на „другия свят”, с което и ви поздравяваме.
Честотите вече са други и органиката е друга. Това по никакъв начин не трябва да ви плаши, защото едновременно с това нашите тела се преобразуват по свой начин. А ето че в един момент Магнитарът започнал да свети в син цвят (до май 2014 г. той не е светил).
Още през 2005 г. неврофизиолозите открили в Хипокампа на мозъка участък, който се нарича Синьо петно. То отдавна е известно на учените, но те не му обръщали внимание… Сам по себе си човешкият мозък е „черна кутия”.
През лятото на 2014 г. Синьото петно в мозъка също започнало да свети у всички хора. Гипокампа се проектира върху точката на живота и отговаря за живота на човека в Тънък план и по-нагоре. Ако присвием очи, понякога можем да видим този син цвят как свети, като сребърен ореол над главата. Това е ново органично тяло и то пулсира съзвучно с Магнитара. Те двете са свързани в единна система и имат общ базов ритъм – валс.
Базовият ритъм на Вселената също е валс, но в различно изпълнение – в различни октави. Октавата, на която изпълнява валс Синьото петно и Магнитара в центъра на нашата Галактика, работи по нова скала, която включва три нови октави.
Получава се, че енергийния спектър на новия водород е изцяло различен от спектъра на стария водород. Той е в ултрачервения цвят и е по дълбочинен от инфрачервения цвят. Именно този диапазон е станал водещ. Ние живеем и не знаем, че възприемаме съвършено други енергийни спектри. Но, всичко това се издига към съзнанието на хората.
Настъпи времето за което ни говореха: „ще живеене в Тънкия свят, а там всичко се управлява от мисълта – каквото поискаш, това става…”. Но, засега ние не сме дошли до такава концентрация на мисълта и до осъзнаване на самите себе си.
В тази връзка започнаха да се проявяват различни феномени….
Първият базов феномен е светенето на ореола, което до прехода беше златисто (като ореолите на светците от иконите…) и такова са го виждали само Майсторите, защото магнитното поле около Земята беше много твърдо, и задържаше генетичната ни структура. А сега, това поле фактически вече не е твърдо. Стана съвсем друго. По-меко и нежно, като в същото време е много здраво. Примерно такава е структурата на новото магнитно поле.
Вие сте чували за термина Акаши. Това е златната структура наречена Протей. Блаватска също го споменава. Този Протей се въплътил в нашата нова нервна система и сега тя е наситена с него.
Ние вече имаме друга нервна система, не виждаме само в трето измерение – имаме други очи.
През последните хиляди години до Прехода (не по-малко от 26 000 години), имаме в очите си така нареченото „сляпо петно”. Това е зрителният нерв, който влиза дълбоко в черепа и е закрепен за него с тъкан от белтък, като с тапа. Това „сляпо петно” закриваше три-четвърти от сферичното ни зрение. Ние не го виждахме, тъй като мозъка изравнява всички нюанси и се създава илюзия, че виждаме всичко. Въпреки това, „тъмното петно” ни е позволявало да живеем в ограниченото и твърдо триизмерно пространство. Това е било едно от условията на експеримента. Трябвало е да изучим плътният план и ние сме го направили.Ние вече преминахме на „другия свят”. Нашият експеримент завърши благополучно и това Сляпо петно започна да се разтваря и да изчезва в очите. И така, сега пред нас се разкрива възможността да виждаме многомерността. Това е откритие от планетарен мащаб и са го забелязали учени от всички страни.
Тимусът също се е променил. Сам по себе си той е много сакрален. Споменават го и Блаватская и Рьорихови. Сега в Тимуса живее същия този Протей. Той се помещава в него и от там се пръска по всички наши нервни канали. Слънчевите и лунните меридиани също се активират от това място, но вече и те са станали други.
Начинът на контрол на имунитета от страна на Протея се промени. Ако преди контрола е бил формален, то сега Протея следи всяка човешка мисъл и вече стана важно да умеем да мислим!
Да мислим, преди да помислим. Започва да се сбъдва всичко тук и сега, веднага и главното е, че е ясно защо…Следващото, което се променя в организма е Амигдалата (amygdala). Тя също се намира в областта на Хипокампа и се превключва на осъзнато възприятие. До Прехода тя беше „дом на страха” и я управляваше лимбическата нервна система. А лимбическата система е – „бий” или „бягай, както при животните.
Сега Амигдалата се пренаписва на клетъчно ниво. Вместо „бий” или „бягай”, започва да се проявява осъзнато възприемане на текущия момент. Разумно възприемане. Не да стоиш и да се страхуваш, а да мислиш – какво да правя? Няма нужда да се учим как да направим това. Нашата нова органика го прави вместо нас.
Вие знаете, че съществува космически хумор – Вселената понякога се шегува за добро. Всички нови промени са космически хумор или Божествен подарък.
Вие не медитирате, не ядете само вегетарианска храна, живеете както сте живели, а органиката ви се променя сама.Т.е., вашето Висше Аз е дало разрешение за промяна на дадената ситуация. Дало е разрешение да бъде променено текущото ви съзнание. Няма нужда вие да знаете как става. Това е Божествен подарък. До сега ние отговаряхме за постъпките си, а сега ще се учим да отговаряме за мислите си!
В главният мозък се разтварят старите пакети със записи на невроните. Как става това в действителност?
Старите пакети неврони – това са всички материализирани навици, които са влезли в кръвта и плътта ни на нивото на автопилот. Всичко което правим механично. Всичко, което сме свикнали да правим от детството си и го правим несъзнателно. Но тези действия вече са материализирани и често ги извършваме без да забележим как.
Сега настъпва псевдо загуба на памет. Тя настъпва тогава, когато човек не изпитва никакво външно въздействие. Например, седите на пейката или вкъщи спокоен и изведнъж – нищо не помните… Това продължава миг – 3-5 секунди и отново се връщате към редовния си живот. Но при това, във вас се изключват някакви стари пакети, стари знания. Те вече не ви трябват, а са голям енергиен баласт.
Псевдо забравянето освобождава място за новото. В нужният момент освободеното място се запълва от нещо ново – вие просто започвате да знаете нещо ново. Идва Яснознанието.
До Прехода това го нямаше. Ние трябваше да преминем през някоя школа за да придобием опит, да натрупаме знания, а сега получаваме този опит от само себе си – като подарък!
До определен момент вие не знаете какви нови знания още притежавате, но при наличието на определена ситуация започвате да се ползвате от опита, който сте получили наготово. Икономисва се време, сили и още много неща… И вие започвате да виждате ситуацията не от една страна, а веднага от няколко страни. И я виждате не с цел да я осъждате, а просто като информация.
За себе си знайте, че когато при вас настъпи псевдо забравяне или нещо от рода на склероза, го приемете абсолютно спокойно и знайте, че това не е болест, а Планетарен Преход.
И това е само първият етап.
Ивичесто тяло в мозъка – контролира осъзнатата координация на мускулната активност. Преди можеше да седиш и да си клатиш краката без да мислиш за нищо – клатиш и клатиш. А след Прехода започваш да осъзнаваш – аз защо си клатя краката? Така не ми е удобно… Вече има други връзки в мозъка, промениха се аксоните, други са нервните импулси. Не са лоши, просто са други!
Водород и протон - са едно и също нещо. Водород съдържа всяка органика. Има израз: „нефта е въглеводород”. Ако налеем в бурканче малко нефт и го поставим на слънце до прозореца, то след известно време нефта ще се превърне в чиста вода. Вода на ново, Тънко ниво – това е кипяща субстанция, но не е вряла. Просто новият водород мигновено пренастройва структурата на водата. Нейната формула беше Н2О, а сега тя се колебае.
Когато мислите ни са спокойни, водата приема една формула, когато съзнанието ни е активно, водата приема свойствата на друга формула. Тези промени могат да станат за секунда, като веднага се променя цялата биохимия, метаболизма на клетките става съвсем друг. Цикълът на Кребс отива в съвсем друга посока. Той представлява енергийна мелница – там където е необходимо се отделя водород, а където трябва се поглъща. А, ако водорода е друг, значи и биохимията е друга. Лекарите това го знаят. А фармаколозите забиха тревога, защото фармакологичните препарати изведнъж станаха отрова. Доколкото протона е друг, промени се симетрията в атомното ядро. Не, тя не стана нейното огледално отражение, а друга. Щом е друга симетрията в атомното ядро, то съответно това вече е друго молекулярно вещество? И всичко това започна през есента на 2013 година.
Отначало имаше изказвания, като: „сигурно ни се е приведяло”? Тогава, това бяха единични случаи, а сега са като лавина! „Който може да се спасява!” Идва огромна вълна!
Много от фармакологичните компании забиха тревога, защото се налага да спрат конвейерите си в пълния смисъл на тази дума. Да спрат да си произвеждат продукцията, а това е бизнес, това са пари. Ще се промени икономиката. Формално се промени атома на водорода, а той повлече след себе си икономиката. Никой не се е замислял за това. За всичко е виновен Квантовият Преход.
Съответно се промени и урана. Той вече има други изотопи и се дели по друг начин. Това се отлази на атомните станции. Никакви взривове и страхотии, никакво повишаване на радиацията, просто урана започна да живее по-малко от преди. Ако преди периода му на разпад беше 235 години, то сега урана може да се разпадне и за две години. Или трябва да го презареждат по-често или станциите ще преминат на друг вид гориво.
До прехода у нас работеше интуицията и ни съветваха да я развиваме като граница между 3-то и 4-то измерение на Световете. Сега интуицията може да ни даде цял спектър от решения и иди разбери кое от тях е вярното – можеш да се объркаш. Вече трябва да развиваме дълбочинното си чувстване.
Това са нови взаимоотношения със Света. Ние изразяваме намерението си и Вселената започва да създава за нас събития, които водят до изпълнение на нашите желания.
Възниква въпросът, как да направим това? С думи..., с мисъл...?
Мозъкът също започва да се променя. Двете му половинки започват да се срастват. Гънките на мозъкът вече започват от едната половина и преминава върху другата. В резултат мозъкът се променя, формира се друг мозък. Той сияе с цветовете на дъгата. Някой го виждат, но много добре го показва аурокамерата. Мозъкът не сменя просто излъчването си, той става дивергентен (т.е. действа по не проправени пътища, извежда ни от задънена улица). Това е мозък на типичен инсайдер (инсайд — озарение). Озарението се използва в бита, точно тук и сега.
Това е от серията Божествени подаръци. По друг начин тези неща е трудно да се обяснят, защото ни идват просто така, отгоре. То не се случва някъде там…, а точно тук, с нас.
Изведнъж ние започваме да виждаме обратната страна на процеса, а не така както сме свикнали - винаги да осъждаме хората. Започваме да разбираме участниците и причините, които са довели до тези ситуации - започваме да проявяваме разбиране. Затова се намираме се в състояние на спокойствие и знание – случва се… Въпросите на политиката и икономиката стават за нас неинтересни, защото мозъка ни дава съвършено нов ракурс в отношенията със самия себе си, с хората и с природата. И това отношение е много завладяващо!
Понякога вие може да се разболеете – висока температура, тресене или горещина. Слагате термометъра, а там 36,6 или в краен случай 35,5. Как така? Целият съм в сополи, горя, нямам сили…
Температурата 36,6 вече не е показател, че с вас всичко е наред. Такива кратковременни повишения на енергийната плътност в организма и клетките са необходими за преминаването на друго ниво. Такова прескачане от стъпало на стъпало се извършва, за да не бъде изведено физическото ви тяло от обичайното му състояние. Така е защото се пренаписва органиката! Вашето тяло преминава на друго енергийно ниво.
Ако в някакъв момент сърцето ви спре да бие, няма пулс, дишането е повърхностно, значи мозъка ви за кратко време преминава на многомерна работа, това което в езотериката се нарича Огнена Прана.
Нашето тяло от твърда, здрава структура, благодарение на смаления водород, започва все едно да се „разрежда”, да преминава на Светлинно ниво. Това се нарича био-кристална основа. Но, кристалът не е твърд, а като вода, аморфен и може да приема всякаква структура. Ние с вас бяхме водни същества и за сега си оставаме такива.
Има две Революционни открития през миналия век: материята е сгъстена светлина и материята се управлява от съзнанието на хората. Това се потвърждава от всички езотерични доктрини. А сега ние ще се учим да управляваме материята чрез съзнанието си.
Това преминаване на органиката в кристално състояние или проявление в светлина, се извършва сега в общи линии безболезнено, ако не броим спряло сърце или усещане за висока температура..., които не влияят на самочувствието ни – всичко това е само вследствие на новата органика, на новия водород.
И разбира се, ДНК вече се разкрива в съвсем друга светлина. Това, което смятахме в нея за боклук, изведнъж разкри своите многомерни страни. И когато човек стане енергийно възприемчив, тогава той ще си спомни своите минали прераждания все едно са били вчера. Не, че той е толкова велик, а... просто това винаги е било така…. Тази информация вече не ни идва в повече – щом е било, значи е било….
През март 2013 г. Публикуват резултатите получени от телескопа Планк в Индия. Той е заработил на 14 май 2009 г. и дава информация за новата реалност. Учените решили да измерят многомерна ли е вселената? Експеримента започнал през 2009 г. и завършил през декември 2012 г. В навечерието на прехода, през пролетта на 2013 г. телескопа бил изключен и захвърлен. Но, той вече показал, че Тъмната материя станала по-малко отколкото смятали учените. От този момент ние вече сме започнали да ставаме по-малко плътни. А от Тъмна материя са съставени същите тези Златни галактики, за които са говорили Учителите: „Ще настъпи време, когато вие ще видите Златните галактики”. Това действително са Златните галактики, които е видял телескопа, а щом ги е видял той, значи сме ги видели и ние.
Уточнена била постоянната на Хабъл, около която сега вървят многобройни спорове. Тя казва, че Вселената интензивно се разширява, но ето, че твърдението за разширяването не е вярно… оказва се, че вселената се е смалила. Галактиките на никъде не са се разбягали и големият въпрос е - имало ли е въобще някога Голям взрив?
Ако навлезем в откритията на неврофизиологията и квантовата генетика, то възниква парадоксална ситуация – Голям взрив не е имало. Всичко е било триизмерна илюзия, светът се развива по-иначе. Това е било наша триизмерна договореност. А доколкото всички наши божествени структури започват да се разкриват много бързо, то на нас вече не ни трябва да играем в тези игри.
Между всички Галактики съществуват две Златни галактики. Те са Млечният път и Мъглявината на Андромеда – най-големите Галактики. Учените са успели да заснемат, че тези две Галактики по някакъв начин се обединяват… Ръкав от Млечният път се е съединил с ръкав от Мъглявината на Андромеда. При това, те започнали да се докосват след Прехода през пролетта на 2013 г., а през пролетта на 2014 г., те вече били допрени една до друга. Помислете сами – как само за една година, две Галактики са успели „да си стиснат ръцете”?
Промени се времето, промени се енергията, промениха се нашите възприятия. Ние ставаме многомерни същества, каквито сме били изначално замислени от всички Висши сили.
Много открития са направени във връзка с нашите мисли. Например е установена връзката между депресията и остеоропозата в Ерусалимски университет – има цяла серия открития. Колкото повече човек се намира в депресия, толкова повече започват да се размекват костите му.
Характеристиката на нашето време е, чевие самите можете да правите лекарства, каквито са ви нужни. Например, взимате бутилка и наливате в нея вода от чешмата, или светена, може и йонизирана – каквато и да е. Вземете лист хартия и напишете: това е моето лекарство от депресия и аз се възстановявам бързо. Като го напишете го сложете под шишето и ги поставете до главата си на леглото. Помнете, че всичко това трябва да се прави като на шега. На сутринта като се събудите отпийте от водата. При тези действия водата си променя структурата. Вече са се правили такива експерименти, след което са проверявали структурата на водата и тя се е оказвала различна. Всичко зависи от дълбочината на съзнанието и вярата ви. Всички процеси трябва да протичат на ниво детско възприемане – колкото по-леко се отнасяте към съвременната действителност, толкова по-добре и по-бързо ще се получават нещата при нас.
Наясно ли сте, че смеха променя съзнанието? Лекият, като на децата смях е съзидателен. Той притежава същите вибрации, които резонират със Синия Магнитар в центъра на Галактиката. Да се посмеем, значи да влезем в резонанс с Космоса.
Забелязали ли сте, че на улицата има много пъстри мимове? Те изкарват хората от хралупите им.
Усмихвайте се на себе си пред огледалото! Станете приятели с отражението си в него. Тази усмивка изработва особен хормон окситоцин. На мозъка ви му е все едно дали се усмихвате преднамерено или наистина ви е смешно. Тази усмивка запуска в действие сакралните процеси за подмладяване на вашето тяло. Има шест научни открития на тази тема. Преди окситоцина е бил изключително женски хормон. Това е хормонът на майчинството, на привикването към бебето, за да има мляко в гърдите, за да не се застоява то… Ние минахме през Прехода и този хормон започна да се появява и при мъжете. Не се плашете, няма нужда вие да раждате и да кърмите. Това е хормона на радостта! Вече го изследваха от всички страни в лабораториите и го нарекоха хормон на високата етика и високия морал. Хормон на нравствеността.
Какво се получава, като се поусмихвахте пред огледалото получихте Висока етика или Жива етика, както казваха Рьорихови. Всичко това става благодарение на смаления водород. Едно действие, а „повлякло” след себе си ВСИЧКО!
Какви други новини има?
На Земята има тенденция за планетарно подмладяване… при това, усмивката задейства цели биохимически каскади…, даже биоядрените каскади, доколкото атома на водорода се отнася към елементарните частици и когато той се съединява с органиката се раждат ядреноорганични каскади, наричани от науката кваркомионни полета. Това е същият този Златен нимб или Сребърен нимб, който е светлина, родена от взаимодействието на тези полета.
Сега може да се свърже всичко – органиката и духовния смисъл.
Преди под ноктите имаше само белтък, който се занимаваше единствено с възпроизводството им. Нещо като вечен двигател – никой не е изучавал защо растат ноктите, а с това се е занимавал белтъка. От ноември до декември 2013 г. белтъка изведнъж започнал да се активизира и от тогава започнали да го намират навсякъде в организма: в епитела, в косите, в корема – невронната мрежа била белязана с този белтък. Откъде се е взел там, какво прави там? Изяснило се, че той се отнася към съвършено уникален древен набор от кодове за самовъзстановяване на генетичната структура на човека. На кратко казано „вълшебна пръчица”. Точно тази вълшебна пръчица започнала да се активизира в местата, които имали нужда да се възстановят. Много удобно нещо от серията Планетарно подмладяване. Белтъкът сам знае къде трябва да отиде. Ние просто трябва да се доверим на тази нова работеща структура, защото тя ни се доверява.
Носът може да усети миризма, може да усети формата на миризмата, а също така може да усети и светлината. Не да я види, а да я усети.
Промени се радиацията, промени се излъчването на Слънцето и съответно гама радиацията.
Ето и друга новина. Доколкото за смаленият водород гама радиацията е естествено излъчване, то и мозъка ни вече може да излъчва гама радиация, но тя не е разрушителна. Ние се състоим от същият този смален водород. А сега помислете, преди гама радиацията е била смъртоносна, а сега ние я излъчваме и даже се лекуваме с нея. Фактически във всеки от нас работи по един малък андронен колайдер.
Започна да работи и мозъка на сърцето. Вие наясно ли сте, че сърцето си има свой мозък? Той е заработил през 2012 г. и не е един, а са три мозъка. Като знака на Рьорих – три кръга в един кръг. Много е удобно, можем да помислим и с този мозък.
Има още и мозък в корема, който управлява вътрешните процеси. Това започва да се използва от лекарите, когато медикаментите не помагат. Има напреднали лекари, които използват тези открития за възстановяване.
Разкриват се кодове на мозъка, които свързват мозъка на сърцето с мозъка на корема. Сам по себе си мозъкът резонира на високата вибрация на Вселената, която ние наричаме изкуство. За изкуството е нужно изменено състояние на съзнанието, което наричаме вдъхновение. То е много е важно, когато с изкуство по време на Квантовия преход започват да се занимават жените. В жената започва да се разкрива нейният дълбочинен ипостас, който всички са наричали Богиня или Женско божество. У нас дълго време жените ги пренебрегваха за сметка на мъжете. Такъв беше опита на триизмерната материя, а сега всеки от нас се завръща при себе си. Започва синтез за изравняване на всички наши скрити проблеми, за което помага творчеството. Не е важно плетете ли, рисувата ли, строите ли, готвите ли, четете ли, фантазирате ли, цветя ли отглеждате, не е важно какво правите. Важното е, че започват фантастични процеси, от базово възстановяване, до озарение в много дълбоки планове, във вас самите. Не е секрет, че когато мъжете са правили открития, винаги близо до тях се е намирала жена, която е изпълнявала ролята на проводник или антена. А сега всеки сам достига до своя собствен космически проводник за синтеза.
И клетъчният механизъм стана друг. Клетката придоби друга форма на работа и цикъла й на работа стана друг. Водата в клетката изпълнява функцията на неврон и от нас се иска съвсем спокойно да възприемаме случващото се. То може да бъде нестандартно, диво, но си кажете – случва се! И вашият мозък няма да се затвори в себе си от страх.
На снимката на аурокамерата се вижда бяло петно на нивото на сърцето. Все едно става разкъсване между жълтия и зеления цвят. Т.е. разкрива се многомерността на мозъка, многомерността на тънките полета на хората. На снимката се вижда, че има тенденция за намаляване плътността на материята.
Ако се снимате и при вас се появи такова петно, при което то може да се намира и на нивото на половата чакра, или на гърлото, или на сърцето. Това е съвсем нормално явление. Вече по друг начин работи мозъкът.
Ако преди човек е виждал многомерната реалност (тънкия план), го вкарвали в лудницата. Но сега мозъкът разкрива себе си и много хора започнаха да виждат многомерния свят на тънката реалност. Светът се изтънява и това става норма.
Сега трябва да мислим не преди да кажем нещо, а да мислим преди да помислим, защото веднага тръгва процеса на материализиране. Някой може да каже, че материализираме не ние, а някаква божествена енергия, като ние просто сме се оказали в дадения момент в дадената ситуация… НО!!!
Във всички случаи ние сме тази божествена енергия. Ние притежаваме много повече от 7, 12 или даже 49 чакри. Те са свързани там – с центъра на Галактиката и по-нататък. Тази същата мигновена материализация означава, че Пространството, Вселената, Висшия разум ни е дал достъп до нас самите.
Това не го прави някой вместо нас, а ние с вас самите го правим. Аз, вие… всеки, който изказва намерение. Затова трябва да мислим! Да мислим преди да помислим...А тези, които не знаят за това… Светът на практика се раздели по време на Квантовия преход на: тези на които им е необходима материална еволюция - да живеят в насилие и негативизъм и на тези, които са избрали Пътя на съзнанието, Пътя на еволюцията. Сега сред нас се намират и едните, и другите.
Тези, които си отиват, остават с мислите си. За тях те са всичко… Те имат други постъпки и действия.
А ние, които оставаме имаме други действия. Сега протича физико-психически момент – ние преставаме да се виждаме един друг. Вече започна да става така, че ние можем да преминаваме един през друг без да се забелязваме и без всякакъв дискомфорт. Става разделяне на Реалностите – едни отиват на ляво, други на дясно.
Тези, които са избрали духовната еволюция ще мислят преди да си помислят. Набирането на опит няма да мине гладко.
Как да използваме божественият подарък? Като за начало , трябва просто да знаем за него. Зареждайте вода вместо лекарства. Например, за болки в петите или за брадавици и за почистване на кръвоносните съдове. Напишете на лист хартия, поставете отгоре му чаша с вода и ги сложете до главата си за през нощта, а на сутринта изпийте водата.
Така е правил Чумак, а сега това може да го направи всеки от нас.
Има вълшебна фраза: в моята реалност всичко се получава и казвате желанието си леко и изящно!
Това не е афирмация и няма нужда дълго да я повтаряте. Всичко се изпълнява леко и бързо – казваш го и отиваш да си гледаш работата… Най-важното е, да почувствате това, което казвате. Да се научите да се доверявате на Пространството. Започнете от бита… кажете на хлебарките - привет! В моята реалност няма хлебарки. Това може да се приложи към отношенията ни с децата, към самочувствието ни, към транспорта, към получаването на информация, към покупката на нещо, към чиновниците...

Експериментирайте!

Валентина Миронова, биофизик, работила в Космическия Център 20 години, със специалност „засекретени открития”.

Превод Георги Петров

четвъртък, 26 април 2018 г.

Планетата Земя е болна: Сказание за човешкото безумие


В космическото шествие на времето преминават десетки и стотици хилядолетия, а след тях и милиони години. И животът на далечните времена става легенда. Далечното минало на човечеството е станало за нас легенда. А бъдещето? Колкото е безкрайно миналото, толкова и бъдещето. Какво знаем за него? И далечното бъдеще за нас също е легенда. Така между две легендарни безкрайности на минало и бъдеще ние преминаваме през краткия миг на настоящето. След известно време и това наше „разумно" и „рационално" настояще ще се превърне в „архаично" и „примитивно" минало и също ще стане легенда... А отдалече много неща изглеждат не такива, каквито са изглеждали отблизо. И очевидността на настоящето става миражна пред строгите величествени контури на космическата действителност. Нека погледнем на нас, на нашия съвременен живот през погледа на далечното бъдеще - през погледа на легендата. Нали по отношение на това далечно бъдеще сега ние живеем в „далечното минало". Да осмислим настоящето от гледна точка на Вечността и безкрайността. Да намерим мястото си във великата Космическа Действителност, недефор-мирана от миража на очевидността. Да послушаме какво говори за нашето време далечното бъдеще с езика на Йерархията - езикът на легендата. ... Хората на така наречения двадесети век се гордеели с постиженията си. Те били горди с цивилизацията си, забравяйки, че някога цивилизацията на Атлантида е била не по-малко великолепна, но е загинала без остатък заради човешката неразумност. Да, много неща са били забравени в онази високомерна епоха. Може би даже нарочно - кой знае... Хората от края на тъмния век - Кали Юги - не искали да знаят, че в Космоса няма нищо случайно. Те не искали да знаят, че в зората на космическото проявление на Вселената Логос е разработил плана за еволюцията на космоса за цялата Манвантара. И че планът на Логос за хората на нашата планета се състои в развитие на съзнанието - от животинското тъмно съзнание в началото на човешкия път до светлото божествено съзнание в края му. И затова хората от онова време съвсем не се грижили за качеството на своето съзнание - и така то много изостанало от нивото, набелязано от плана на еволюцията. Основните свойства на човешкото съзнание почти не се изменили в продължение на последните хилядолетия. Умът отишъл напред, създал чудеса на техниката, а сърцето на човека застинало на нивото на каменната ера - то останало каменно. Този век е наречен от съвременниците век на достиженията на науката и техниката. Направил ли той човечеството щастливо? Започнали ли тогава хората да се обичат един друг повече, отколкото в „примитивните" епохи? Не, ускоряването на механичните открития не облагородило живота. Но затова пък с помощта на науката и техниката хората усъвършенствали начините за братоубийство - механизирали ги, автоматизирали ги и ги направили наистина масови. Хората от онова време загубили възможността да мислят за основите на живота. През толкова епохи повечето души се стремели към проява на бита, а не на Битието. Най-висшите истини не предизвиквали внимание, а множество празни и нищожни съображения занимавали човешкото съзнание. Нищожното засенчило голямото. Като забравил за основите, човекът от епохата на науката и техниката забравил за своето предназначение. Лишил се от пътища за усъвършенстване. Отдръпнал се от истинско съзерцание на света. Унищожил всички висши стремежи. Отхвърлил етиката на духа и се затворил в духовна неподвижност. И шумът на машините окончателно заглушил гласа на духа и последния вопъл на човешкото сърце. Хората пренебрегнали космическите закони. Човечеството се откъснало от висшата воля. Разделило се с висшето Съзнание. От противодействието на Йерархията се зародило голямото зло. Религиите от периода в края на Кали Юги се изродили. Вместо полза те започнали да носят вреда. Служителите на култовете извратили Великите Истини, предадени от Основателите на религиите. Три столетия след заминаването на Буда Учението се напълнило с религиозни спорове. Не минал и век, откакто християнството проявило крайна нетърпимост. Религиозните спорове унищожили смисъла на ученията. И жреците и брамините, и свещенослужителите - всички изкривявали космическото предназначение. Суеверните последователи, вместо да се устремят към общото благо, започнали да ограждат Заветите с отрицания. Получила се пагубна формула: „нашата вяра е най-добрата” или „ние сме верни, а те всички са неверници”. Оттук имало само една крачка до кръстоносните походи, до инквизицията и до кървавите морета в името на тези, които осъждали убийствата. И хората се отдръпнали от извратените религии. Отдали се на безбожието. Проникнали се от така наречения „научен мироглед”. Но и младата наука от онова време не ги научила как да живеят. Не предпазила от братоубийствени войни и не унищожила човеконенавистта. Материалната наука започнала да отрича всичко невидимо с просто око. Невежи започнали да твърдят оскърбителни неща за всичко, което било недостижимо за тях. Науката си позволила да бъде тъпо ограничавана и да отговаря за това, което не знае. Така лъженауката слагала препятствия пред познанието на Мирозданието. Антагонизмът на учените затормозявал еволюцията. Тя абсолютно се изключва там, където не се признава възможността за познаване на безкрайното. Точно по времето на религиозните войни и гонения смелите и прозорливи откриватели трябвало да се крият както алхимиците от инквизицията. Та същността на инквизицията е преследване на необикновеното. Тъмните инквизитори от средните векове се мъчели да затворят Вселената в затвора на неподвижността. Различни страни на двадесети век също се намирали под натиска на инквизицията. Да, нетърпимостта е зло. Нетърпимостта не може да бъде добра. Тя непременно съдържа в себе си и лъжа, тъй като скрива истината. Човек, който твърди, че служейки на своя идеал, унищожава всички други, които не съвпадат с него, е разрушител на основите на еволюцията. И животът на планетата по онова време се разделил чрез безброй граници. Ненавистта между хората взела необичайни размери. Враждата на старите родове била детска игра в сравнение с тогавашната злоба. „Векът на науката и техниката” станал период на постоянни войни. Много различни били тези войни, но имали един принцип - вражда навсякъде и във всичко. Човеконенавистта достигнала до начини за тотално унищожаване. Лъжа и тъмнина изпълнили края на Кали Юги. Не е възможно обаче да живееш в злоба, без да отровиш съзнанието си. Хората с гадното си и злобно мислене отравяли всичко наоколо и го превръщали в хаос. Мислещите жители на планетата не искали да знаят за никаква отговорност. Нали се предполагало, че те са венецът на планетата. Но във венеца вместо скъпоценни камъни се оказали въглени - и вредата била в планетарен мащаб. Мисленето било толкова отровено с отровата на самомнението и злобата, че се нарушило цялото космическо равновесие. Всяка проява на живот била изпълнена с отрова, създадена от човешката среда. Последствията от човешките действия като газове отравяли Земята. Самопроизводството на отрова било такова, че се равнявало на убийство или самоубийство. Еманациите на човешките действия напоили земната кора. Наситили я кристалите на мрака в човешката мисъл. Слоевете, които създавало човечеството, обкръжавайки с тях планетата, ставали все по-плътни. Атмосферата на Земята образувала нещо като кора, нашарена с тъмни петна. Тази трайна сфера притиснала Земята като в менгеме. Тя оказала съпротивление, по-силно от камъка. Като знаем колко се нуждаят световете от захранване с високи енергии, можем да си представим последствията от такава изолация. Лъчите на планетите не могли да проникват през замърсената аура на Земята, задушаващите газове от натрупванията на низшите слоеве на Финия свят отрязали планетата от световете, които могли да й помогнат. Земните сфери, заразени със задушаващи газове, не могли да пропускат огнените токове. С действията си човечеството забранило на космическите сили да влизат в орбитата на планетата. Когато духът на човечеството се намира в стадия на отрицанието, силите на Космоса не могат да се проявят. Висшите излъчвания тогава не достигали до Земята. Обособяването на човечеството унищожило проводниците на Висшите сфери. Не било възможно това състояние на света да се смята за нормално. Планетата била болна. Лесно е да си представим, че планетното тяло може да боледува както всеки друг организъм. Как е могла да се нарече тази болест на планетата? Най-добре треска вследствие на отравяне. Състоянието на Земята изисквало нечуван лекар.

Николай Рьорих

сряда, 25 април 2018 г.

СВОБОДАТА - ТЯ Е В БЕЗСМЪРТИЕТО - ОСВОБОДИ СЪЗНАНИЕТО СИ


Истината, която човечеството търси от много векове, е неизменна – тя е Божествената Истина и не търпи промени. Всичко, което произтича от Божествения Извор, е неизменна Истина. Това, което произтича от човешкия ум, е променливо и не бива да се смята за константа. Вие инстинктивно се стремите към Божествената Истина, защото Душата на всеки човек знае, че тя носи Свободата, освобождава човека от заблудите и го води в правите пътеки на житейския друм. 
Истината е като ухание на красиво цвете, което веднага поражда радост в сърцето и в Душата. Истината е като орел в небето, който лети на воля в Божествения простор. Когато се питате дали дадено нещо е Истина, игнорирайте ума и насочете вниманието си към сърцето. Ако усетите топлина и добро разположение, значи то е Истина. Ако продължава да ви измъчва съмнение, далеч сте от Истината. 
Има хора, които вярват, че както са живели преди 2000 години, тъй ще живея и днес; те казват: „Истината е неизменна“. Да, истината е неизменна, но тя не е още за хората. Питам ви тогава: какво отношение има между истината и човешкия живот? Тази истина е само цел за човека; тя е като една далечна звезда, при това толкова далечна, че нейната светлина едва достига в умовете на някои хора, които мъчно могат да различат кое е право и кое е криво.
„Истината ще ви направи свободни!“ Позната ви е тази Христова фраза. Казал ви го е, защото пътят към Свободата преминава през Истината. Няма Свобода без Истина. И няма Безсмъртие без Свобода. Основната задача на човека, който се стреми към Безсмъртие, е, да започне отчетливо да отсява Истината от заблудите. 
Единствената свобода, която човек има, е в неговата мисъл, в неговите чувства, в неговите постъпки. Използ- вайте тази свобода! Вие сега се ограничавате. Казвате: 
„Човек не е свободен да мисли.“ Свободен е да мисли!
Вашите Души знаят Истината, но умът ви обикновено ви въвежда в заблуждение. Тренирайте в медитация да изключвате ума, за да не сте в зависимост от мислите. Представяйте си вашето сърце. Уголемявайте образа му, докато станете едно голямо сърце. В земния човешки свят е доста трудно в хаоса от човешки мисли, които идват отвред, да изчистите съзнанието си и да останете в пустота и самота. Важно е да постигнете това, ако искате вярно да отсявате истинните неща. Когато започнете ясно да отделяте Истината от заблудите, вие ставате свободен човек. Спирате да търсите Истината във външни източници. Когато сте уверени кое е Истината в дадени обстоятелства, тогава знаете и правилното действие в тези обстоятелства. 
Светът навън е лъжовен, но светът вътре у вас е истинен. В света всеки нарича „истина“ онова, което му е изгодно или го оневинява. Този подход не води към Свободата – той няма връзка с Божествената Истина. В земния живот, когато търсите Истината навън, можете да се докоснете до някаква частица от нея, но никога и до цялата Истина. 
Не знаете ли, че Божествената ви природа съдържа Истината?! Всичко останало е заблуди, желания и шетни на егото. Търсенето навън не е довело никое човешко същество до Просветление. Дълбоката вяра, че носите Истината в себе си, ще ви даде спокойствие и хладен ум. Човешкото безпокойство е ясен признак за липсата на вяра. В трудностите на земния живот няма по-голяма опора от вярата, че Божествената Истина открай време е у вас самите. Пределно ясно е, че първо ви е необходима тази вяра – тя ще ви освободи от безпокойството и страховете и ще ви насочи към пъ- теката, водеща към Истината. Започнете ли да откривате Истината, търсейки я в себе си, знайте, че сте тръгнали към Свободата. След Свободата идва Безсмъртието. 
Тук във всяка тема ще ви казвам, че винаги сте били безсмъртни. Такива сте, защото Божественото семе е посято и живее у вас. Нищо с Божествен произход не е смъртно. Биологичният скафандър, от който се нуждае Душата, за да пребивава в плътната материя с ниски вибрации, не е нещо, от което да зависи изразяването на Божествената ви същност. Нали не смятате, че земните превозни средства, с които пътувате, сте вие самите? Така и вашият биологичен скафандър не изразява истинската ви същност. И той, като всичко материално, създадено за работа в плътните светове, се износва. Не казвам, че е без значение. Обичайте телата си и се грижете те да бъдат здрави. Когато имате здравни проблеми, сте заети основно с тях – търсенето на Истината и постигането на вътрешната свобода са последната ви грижа. 

Когато прозрете същността на земното си битие, тогава на първо място ще поставите Вярата в Божествената си същност, постигането на Истината, Свободата и Безсмъртието. Повярвайте в този постулат: Безсмъртни сте! Това ще ви помогне много по-лесно да вървите към Истината и вътрешната си Свобода!


Багрина Кларк


сряда, 11 април 2018 г.

ЗЛАТНИТЕ ЗАКОНИ НА СПОКОЙСТВИЕТО Част Втора


Дълбок мир значи истинско знание.

Спокойствието се храни с любовта.

Който обича Бога, се насища с мир.

Как се лекуват тревогите? — със спо­койствие и тишина.

Всяка лоша мисъл руши вътрешното царство. 

Спокойствието значи подобрена съдба. Спокойствието значи единство.


Който е придобил дълбок вътрешен мир, значи е придобил бъдещето.
Дълбокият вътрешен мир се основава на придобитата духовна светлина.
Всички нечисти са вън от спокойствие­то.
Дълбок мир значи контакт с висшия свят.
Спокойствието е дух, който се вселява само в разумния човек.
Само една истинска вяра може да прив­лече спокойствието.
Бог е дарителят на мира.
Дълбокият мир е оръжие, което побеж­дава всички външни и вътрешни изпи­тания.
Спокойствието се обновява със светли­ната.
Дълбокият мир е извън обикновеното знание.

Когато обикнеш Бога и спокойствието щете обикне: щом си спокоен, това по­казва, че Бог те обича.

Когато го любиш, възприемаш дълбо­кия мир. 

Докато човек не оправи грешките си, не може да бъде спокоен. 

Спокойствието е постижение на Висшия Аз 

Вътре в спокойствието работят разумни сили. 

Спокойният човек е същество на небе­то. 

Само спокойният човек може да внася живот в другите. 

Спокойствието е основано на висок мо­рал, в който се разбиват всички отрица­телни сили на природата.

Спокойствието, това е съединение с ис­тината.
Тревогите не могат да живеят в спо­койствието. Там те се задушават.
Спокойствието се изгражда от божествени мисли.
Спокойствието се храни от чистите отношения.
Спокойствието жйвее извън ума и сър­цето, в дълбочината на душата.
Всичко чисто носи спокойствие в себе си.
Самото спокойствие е лечебна сила.

Спокойствието показва, че пътят на чо­века е прав.
Спокойствието е мъдрост.
Спокойствието се ражда в чистия живот.
Спокойствието е проводник на светли­ната.

Спокойствието носи настроенията на небето.
Човек губи мира си само когато низшето господства над него.
Спокойствието това е песента на небе­то.
Болестите бягат от спокойствието. 

Спокойствието е ухание на чистотата. 

Любовта към Бога е творец на спокойс­твието.

(Следва)

Елеазар Хараш

четвъртък, 5 април 2018 г.

Какво е СтаргейтСтаргейт е мощен инструмент, който подпомага хората да преминат отвъд своите ограничаващи представи и така да могат да достигнат и осъзнаят заложените у тях потенциали. 

Старгейт е котва за съзнание, поддържано в свещени структури и геометрии, които калибрират вашия личен свят. Когато индивидуален Старгейт е активен, той получава и отдава енергии от висши измерения, които се пренасят по цялата Старгейт решетка и по този начин излъчват сходни енергии симултанно с калибрирането на вашето поле. 

Когато група се събере около физически Старгейт, той се активира с намерението на групата, а не чрез усилие. Когато структурата стане активна, присъстващите се потапят в мощни енергии, които позволяват на техните собствени вибрации да бъдат повдигнати към по-висши трептения. 

Тогава е възможно също и усилването на вибрацията на етерния Старгейт. Когато това се случи, той започва движението си през измеренията и енергийните полета на присъстващите продължават да се хармонизират. Когато бъде достигнато 12-тото измерение, общуването с висшите енергийни потоци придобива свръхсензитивност. 
Целта на Старгейт е физическа и планетарна трансформация. Докато работи индивидуално с всеки, структурата работи и с морфичното планетарно поле. Това се измерва и балансира от съзнанието на Гая. Намерението е да се създаде поддържащо поле, което да подкрепя индивидуалното израстване на съзнанието. Това се случва, докато мултиизмерните честоти, излъчвани от Старгейт, докосват спящите аспекти в многослойните пластове и подпластове на ДНК. Това спомага активирането и осъзнаването на потенциалите в ДНК. 
Този процес на припомняне и на себеосъзнаване е и процесът на събуждане на ДНК. ДНК съдържа ключа за това кои сте, кои сте били и как работи физическата ви структура, вашата роля и цел във Вселенския План и вашата способност да комуникирате с Духа, как да проявите Духа чрез себе си. 
Велика Същност! 
Всъщност промените отдавна са тръгнали от България – от Орфей и Богомилите и идването на последния Миров Учител Беинсà Дунò (Петър Дънов) България е център на духовността, авангард в духовното развитието на Европа. Учението на Космическото Бяло Братство беше предадено от Учителя в България и оттук тръгна и превзе света. Ние, днешните българи, сме натоварени с огромната отговорност да развием духовния потенциал, заложен в българите, и да продължим духовното надстрояване след Орфей, Богомилите и Учителя! 
Основният проблем на нас, българите, е разделението. То съществува дори в духовните общности. Налага се да го преодолеем, ако искаме България да бъде един от духовните центрове на Планетата! 
Съединението в Любовта създава истинската сила! 
Обичам ви! 
Знаете паролата: СВЕТЛИНА И ЛЮБОВ! 

Багрина Кларк


събота, 9 декември 2017 г.

Холографска манипулация на действителността!Холографските постановки са използвани на Земята за манипулиране и контрол на съзнанието и за превръщане на информацията в дезинформация - такава, която носи ограничено количество знания. Според нас тези, които използват холографски постановки, не винаги се стремят да донесат светлина, информация или извисяване на хората. Те имат задни мисли, макар че ги представят за светлина.
Холографските постановки изглеждат точно като триизмерната действителност. Те са създадени събития, произведени и внесени във вашата действителност, така че да изглеждат като част от едно продължително действие. Те се използват, за да влияят на съзнанието на наблюдаващите и са много трудни за разпознаване.
Тъй като вие сте общество с контролирана честота, способността на хората да създават технологии е ограничена. В едно общество с по-слаб контрол, което може да стигне по-далеч или има повече възможности за пътуване в космоса и по-голям обмен между системите, техническият прогрес е направо смайващ и извисяващ. Много придобивки и влияния извън тази планета са били премълчавани. Разбира се, планетата е получавала известно количество информация по най-различни начини и създадената в резултат на това техника е променяла значително начина на живот.
Една от промените в начина на живот, настъпила през този век, е появата на киното. Филмовата индустрия донесе на тази планета един съвсем нов начин за въздействие върху мисленето. Както на Земята има филмова индустрия, в космоса има такива, които имат холографска индустрия. Те правят холографски постановки - драми, които изглеждат съвсем като истински - и ги внасят чрез коридори във вашата действителност. Тъй като тези космически същества съществуват от стотици хиляди години, а честотите на човечеството са контролирани, не им е никак трудно да замажат очите на човешките същества.
Холографските изживявания, особено наблюденията на небето, са замислени така, че да влияят на голяма група от хора едновременно. Много, макар че не всички от наблюдаваните НЛО, са били холографски постановки. Имало е холографски постановки на един индивид, направени по най-различни начини и предавани едновременно в много различни култури. Ето защо много от религиозните системи на Земята са подобни в различни краища на света, между които не е имало физически контакт.
Холографските постановки изглеждат точно като триизмерната действителност. Те са създадени събития, произведени и внесени във вашата действителност, така че да изглеждат като част от едно продължително действие. Те се използват, за да влияят на съзнанието на наблюдаващите и са много трудни за разпознаване. Ще натрупате много опит в следващите няколко години, когато в Близкия изток и други райони на тази планета много извънземна дейност ще се разпространи с пълна сила и ще бъде отразена в пресата. Някои от големите събития ще бъдат много истински, но някои от тях ще бъдат постановки, замислени така, че да тласнат съзнанието на хората към единен световен ред, за да бъдете контролирани.
Холографските постановки имат енергийни полета и могат да бъдат измерени радиестезично. Радиестезичните пръчки се движат по различен начин в тях, защото енергийните полета са нееднородни и вибрират с невероятна скорост. Можете да влезете в тях и да участвате в тях. Хората могат да бъдат част от тях и да се кълнат, че те са действителни. Но това са дирижирани събития, създадени, за да влияят върху съзнанието на хората. Холографските постановки не се създават за информация, те се правят за контрол. Те са просто една страна от съществуващата технология.
Действителностите могат да бъдат произведени и внесени точно като филми. Филмите, телевизията и така нататък са вашият начин да създавате действителности. Има други, много развити същества, които умело създават толкова "истински" действителности, че не можете да усетите разликата. Те са като лъчи. Точно както се прожектират светлинните лъчи в мрака, холографските постановки се прожектират през коридори. Необходима е огромна енергия, защото процесът включва сливане на измеренията. Тази технология не съществува в третото измерение, съществува в други измерения, и се налага измеримо сливане.
Каква е разликата между измеренията? Защо едно измерение е важно за друго? Защото всяко измерение има много различен ритъм на вибриране или начин на движение на молекулите. За тези холографски постановки трябват места, където измеренията вече са се слели, защото те трябва да минат през другите измерения, за да влязат тук.
Човешките същества трябва да се научат да четат енергиите. Те трябва да се научат да използват нещо повече от обичайните сетива - очите, ушите, носа, устата и така нататък. Вече ви казахме, че очите, ушите, носът, устата и допира ви заблуждават за действителността. Те затварят действителността. Вие си мислите, че възприемате действителността чрез тези сетива, а всъщност те ограничават вашето възприемане на действителността. Учат ви от малки да разчитате на своите очи, уши, нос, уста и допир за окачествяването на изживяванията. Сега ще трябва да разчитате на други форми на сетивност за определянето на изживяванията. Една от формите, които сте отхвърлили е усещането. Усещането - вашият знаещ, интуитивен, психичен Аз - е било запушено от честотния контрол на тази планета и затова не сте могли да го откриете. Ако бяхте открили своите собствени знания и своя собствен начин за интуитивно досещане, можеше да не попаднете под контрол.
Откъде знаете кое се контролира и кое не? Част от вашият опит тук е да научите това - да влезете за малко в горещата вода и да знаете кога да изскочите от нея. Дълбоко във вас има една увереност, която можете да откриете и да започнете да действате с нея. Това е увереност, която почита живота и почита най-вече вас самите като живота, който е във ваши ръце. Вие сте в свои ръце и ви е дадено да почитате своята светлина, своето тяло и своите изживявания с всички сили.
Ще познавате холографските постановки чрез чувствата. Ще чувствате, че нещо не е както трябва в тях - нещо ще ви се струва намирисващо или странно. Когато във вашата действителност внасят холографски постановки, нещо не е наред. Като членове на Семейството на светлината вашите настройки и влакна няма да се чувстват добре, ако присъствате на холографска постановка, защото те се използват, за да ви контролират, а не да ви носят извисяване. Използват се за предизвикване на чувствата ви по определен начин, така че други да могат да се хранят от тях; използват се, за да ви доведат до едно определено ново ниво на функциониране.
Тези технологии ще бъдат прилагани по-често в следващото десетилетие. Затова казваме, че на човечеството му предстои драстично пробуждане що се отнася до истинската действителност. Границите на действителността са доста дълбоки.
Казахме за коридора в Близкия изток, че е измерна врата или вход към планетата за определени енергии, които търсят цивилизация. Не забравяйте, че когато напуснете една планетарна сфера и навлезете в космоса, щом преминете през определени пояси на съзнанието трябва да намерите съответния коридор, за да се върнете на планетата в точния период от време или времеви отрязък, който търсите. Така се заключват системите и това не позволява те да бъдат окупирани и превзети. Има коридори на Южноамериканския континент, Северноамериканския континент, в Азия, Китай и по цялото земно кълбо. Грамадният коридор, за който в момента говорим, е този в Близкия Изток. Той е огромен.
Много холографски постановки или драми са били внасяни през този коридор, за да се разстройват съзнанието и вярванията на населението. Тъй като този коридор е във време на криза, той е идеалният кандидат за холографски постановки и също така идеален за една система от вярвания, която да промени този хаотичен свят и да задейства всички същества в различни посоки. Вслушвайте се в центъра на чувствата си, когато подобни събития започнат да се случват на тази планета.
Близкият Изток е коридор, където се срещат много измерения и където същности от други измерения могат да дойдат на тази планета. Той е гореща точка. В последно време, в последните 40 или 50 хиляди години, много цивилизации са се появявали и много религиозни конфликти са започвали в Близкия Изток. Поради постоянното напрежение там холографските постановки се правят по-лесно, точно както филмите се продуцират по-лесно в Калифорния.
Една възможна холографска постановка в този коридор е пристигането на извънземни от космоса. Или завръщането на Христос. Или завръщането на някой бог, някой спасител или някаква причина всички да възприемат един и същ начин на мислене. Същевременно, според нас, този коридор не е от светлина. Пример за холографска постановка, внесена на Земята в миналото, за да промени хода на историята, е разпъването на Христос. Драмата, която се е разиграла и която историята е запазила до ваши дни не е действителността, която Исус е дошъл да изиграе. Една версия за живота на тази същност била обработена и направена под формата на холографски филм за развлечение, който след това бил внесен и разигран сякаш е истина.
Христос е идвал като сбор от същества в рамките на дълъг период от време. Историята, която сте чували е драматизирана, пазарна версия. Част от драмата за Христос, която сте изучавали, е холографска постановка. Възможно е също това, което ще откриете в бъдеще за Христос също да бъде холографска постановка. Така че внимавайте. Повечето хора биха казали, че богохулстваме и това са думи на Сатаната. Как можем да поставяме под въпрос написаното в Библията? Как можем да поставяме под въпрос всичките тези неща? Просто защото всички те са казани и извършени от самозваното духовенство. Те не са нищо повече. Използвали са ги, за да възстановят контрола върху енергията на тази планета.
Всъщност Исус Христос бил изпратен да разбие системата, член на Семейството на светлината, да донесе светлина през коридора в Близкия изток. Това отворило път за много да влязат и да посеят семената на една действителност, която да подготви съзнанието на човечеството за цикъла, който ще завърши някъде в следващите 20 години, в зависимост от развоя на събитията. Исус дошъл не като една, а като няколко същности, и повлиял на хората в черния за човечеството час - час, в който човешките същества били готови да разберат своите тайнства. Едно от нещата, което не ви е представяно по особено достоверен начин, е, че Исус е бил добре приет. Енергията, която съществата в образа на Христос донесли на планетата била много добре приета.
Има няколко драми, свързани със същността Христос. От една страна има първоначална програма: плана групата от същества да дойде тук, да разпространи светлина или информация и да покаже на хората на какво е способно човешкото тяло. След това се появили съществата, които казали: "Какво ще направим по този въпрос? Този идва през нашия коридор, а ние искаме да имаме контрол над този коридор. Как ще успеем да използваме тази енергия? Това е вселена на свободна воля и ние можем да правим каквото си поискаме." И те създали холографската постановка за разпъването на Христос, за да създадат страх и чувства и да задействат съзнанието по начин, който изобщо не бил в първоначалните сметки. Това означава, че в една вселена на свободна воля, особено в района на коридорите, е възможно една група от богове да окупира историята на някой друг и да я представя в своя собствена версия. В самият момент това може би няма голям ефект, макар че с времето влиянието на холографската постановка постепенно се усеща.
Знаем, че това е вбесяващо за много от вас. Но това, което ние правим, споделяйки тази информация с вас, е да ви подтикнем да действате, да чувствате, да си спомните - а не да мислите толкова много. Това не е въпрос на логическо мислене, това е въпрос на чувства. Какво става с вашето тяло? Запитайте се: "Каква е моята самоличност? Как е възможно нейното съществуване? Какъв съм аз в нея?" Тогава ще започнете да освобождавате повече от това, което сте за себе си, и ще можете да си обясните много неща.

Барбара Марчиняк

понеделник, 31 юли 2017 г.

ЗЛАТНИТЕ ЗАКОНИ НА СПОКОЙСТВИЕТОНякои мислят че се ядосват в името на правдата...но правдата не произвежда ядосване — ядосването е неразбиране на нещата...Някои искат да оправдаят това неразбиране, но това е лавиране на ума... Когато човек разбере нещата, той се успокоява — разбирането на нещата дава спокойствие. Искам да знаете, че: няма спокойствие докато човек не оправи живота си.
Ако искаш да знаеш дали ще постигнеш нещо, гледай дали си спокоен и уверен. Има думи, които отнемат спокойствието — те са разрушителни духове. Колкото по-голямо е спокойствието, толкова по-голямо е могъществото. Злото не може да пробие аурата на спокойния човек... Някой път си представяш нещо и ставаш неспокоен. Казвам: твоята представа решава дали да си спокоен или окован в психически вериги.
Разложи представата и веригите ще изчезнат.
Една от причините за нервността е неприложеното знание, т.е. мъртвото знание.
Спокойствието е вътрешна сила тази тиха вътрешна сила прониква в тревогата и я покорява
Спокойствието е оръжие на духа срещу всички тревоги и напрежения.
Как се успокоява човек? Бог влиза вътре в мисълта на човека и го успокоява. Нервният човек няма опорна точка и затова няма равновесие на вътрешните сили.
Дълбокият вътрешен мир е мярка за чистия живот. Понякога си нервен и напрегнат — отиваш при един човек и разменяш няколко думи и ставаш спокоен — ти си приел телепатично духът на спокойствието от този човек... Понякога е достатъчно само присъствието.. на един такъв човек, но това е присъствието на духа.
Има думи, в. които духът е вложил елемента успокояване, а в други е вложил, своята светлина — има думи, които светят — когато тези думи проникнат във вас, те стават ваша защита. Думите са облекло на духовете... Духовете се обличат с думите... Красиви са думите и мислите, които са облекло на ангелите.
Казвам: контролът на словото е решаващ за спокойствието. Има думи, които могат да изхвърлят човека от живота, има думи, които са пълни с барут и бомби.
Окултната опора на спокойния човек е духът и наистина, за да си спокоен, трябва да имаш абсолютна опорна точка.
Спокойствието се справя с енергията на всяко зло и всяка опасност — злото чувства. Трептенията на спокойствието, което всъщност е огнена сила. Злото се разлага в спокойствието. Спокойствието е висш дух, който разлага напрежението на злото — спокойствието е една висша степен на енергията. Спокойствието е изработено от воля... Казвам: волята е най-великата наука. Който има воля, има и спокойствие. .
Спокойствието е оръжие за една мощна еволюция.
Ако една тревога тържествува, къде е тогава истината? Къде е тогава духът?
Силата на спокойствието това е силата на духа.
Когато дълго си търсил и си намерил Бога, ти се изпълваш с един дълбок вътрешен мир... И някой идва и те пита: вярваш ли в Бога... човек се успокоява когато познае Бога.
Кой е спокоен в нас? Това е истинското аз... Това истинско аз преобразява тревогите и трудностите... т.е. преобразява духовете.
Спокойствието се състои от огъня на 
любовта... спокойствието в своята вътрешна същност е духовен огън. Концентрацията е оръжието на спокойния човек, тя е висша енергийна проява на духа.
Спокойствието пази съществата в своята аура... Спокойствието е истина. Ето защо то е пълно с духовна сила. Който е постигнал спокойствието — той господства над духовете на злото.
Основната храна на нервния човек е заблуждението — нечистото слово. Каква опорна точка може да бъде илюзията. Спокойствието е воля, а волята е сила и мощ. Спокойният човек е могъщ... Човек не може да бъде спокоен, ако няма могъщество, което е самата воля.
Спокойствието е проводник на волята... Ето защо: спокойствието преобра-зява духовете. На това основание казвам: злото не може да проникне в спокойствието... т.е. във волята, която е самата огнена същност. Спокойствието прониква злото... Това означава, че зад спокойствието е духът.
Понякога човек е много разтревожен и търси някой да го успокои — духът му изпраща един човек, чрез когото му казва няколко думи и тревогите се разпръскват. Думите на духа имат абсолютно влияние... Тревогите винаги се вслушват в спокойствието на огъня.
Спокойствието се справя вътрешно със злото... спокойствието и злото са живи същества и във вътрешния свят те си говорят.
Щом запазиш спокойствието, си, огнената сила остава с теб и ти разрешаваш въпросите си.
Казвам: духът е вътре в спокойствието — ето защо: злото губи влиянието си, силата си.
За да си спокоен, трябва да си извън материалното съзнание. Поставете всички зли духове в сферата на спокойствието, т.е. в сферата на висшия свят.
Когато. тревожните духове попаднат в сферата на спокойствието, те се
преобразяват... По-висшата духовна сила преобразява no-низшите сили.
В истинското спокойствие няма ум, това е полето на духа... Когато умът бъде завързан със силата на спокойствието, това показва, че духът се е родил.
Истинско спокойствие имат само тези, които са влезли във вечния живот.
Истинското спокойствие съдържа в себе си вечния елемент — огъня... Е то защо то е неразрушимо, то е самият дух — реализацията. Истинското спокойствие е влизане във вечния живот. В този живот няма лишения. Пътят на преданите е начертан. Това е пътят към вечния живот.
Живот в смъртта това се отнася до будното и спокойно съзнание, при което смъртта не може да засегне тези изключителни качества.
За да дойде истинското спокойствие, земното съзнание трябва да се трансформира в божествено — така човек влиза в реалността.
Земното съзнание е носителят на тревогите. Докато има земно съзнание винаги ще има безпокойство. Това означава, че за да изчезне безпокойството, трябва да изчезне и съзнанието, което го носи... т.е. земното съзнание.
Тревогите обсебват всичко нечисто. В чистия живот те са слаби — спокойствието ги поразява.
Казвам: всички науки са празна работа в сравнение с чистотата и спокойс-твието.
Спокойствието е недостъпен свят за грешните хора... Само чистият и разумен живот се благославя със спокойствие.
Кой придобива спокойствието? — Установеният в Бога. Когато Бог е между двама, споровете изчезват... Защо изчезват? Защото Бог живее в тези хора, а Бог се разбира със себе си... В успокоената вода нещата се изясняват. Тук не говоря за физическата вода, а за живата вода... Душата се успокоява само тoгава, когато постигне пряка връзка с духа, иначе тя винаги ще боледува.
Спокойният човек не живее в материята.
Спокойствието изисква будност... Учителят казва: не оставяйте нервната си система отворена да влиза кой как си иска.
Спокойствието значи да се съобразяваш с духа, а не с ума.
Казвам: всички, които се тревожат трябва да разберат падението си от словото и от неговите вечни и неизменни принципи..
Тревожене значи разрушаване... Всичко, което е извън вечните и неизменни принципи на духа, се разрушава.
Спокойствието в тебе, това е духът, който ти помага да трансформираш злото. Спокойствието води човека в пра¬вия път, защото чрез спокойствието работи интуицията, а не умът.
Нервност значи нечистота, това е. връзката с ума.
Чрез спокойствието дълбоко в душата ти се открива истината... т.е. откровението на духа... Когато дъхът говори, човек е винаги спокоен и уверен.
Спокоен може да бъде само чистият, защото той живее в първичния, в истинския живот... Науките и религиите са път, а любовта, търпението, чистотата, спокойствието са същност...
Спокойствие значи да победиш непостоянството, а непостоянството, това е умът. Спокойствието е плод на много усилия на волята. Спокойствието не е пасивно и отпуснато състояние, то е особен род, особен вид напрежение... В това напрежение всички вътрешни сили са под контрол на духа.
Всеки, който има земни стремежи, влиза в разрушение, т.е. в безпокойството.
Чистият няма земни стремежи.. Той има стремеж към познаване на истината. А познаването на истината дава спокойствие.
Човек губи търпението си, човек губи мира си, човек остарява, за да разбере падението си от вечния живот.
За да придобиеш истинско спокойствие, трябва да се, движиш със скорост по-голяма от ума... значи трябва да влезеш в реалния свят.
Спокойствие значи духът да е завладял ума и сърцето.
Изворът е спокоен... Изворът е постоянен... Постоянната медитация превръща болестта в здраве, нервността в спокойствие.
Нервността е отклонение. Тя е психическа отрова, която руши... Всичко нечисто само се руши... Всичко, което не върши волята Божия, се руши. Казвам: в нечистотата няма живот... тук Бог не може да живее... тук животът не може да се вселява.
Докато човек има зло в себе си, винаги ще бъде нервен... и винаги ще умира, защото злото не може да влезе във вие- шия живот... за света на злото няма спокойствие... За света на злото... Бог е създал смъртта.
Учителят е казал: злото е път към смъртта... Смъртта се вселява в злото и го ограничава...
Основната храна на спокойния човек е истината, това е вътрешно хранене.
Мисли за спокойствието, за да го образуваш... Мисли за здравето, за да го образуваш... В ума си трябва да имаш мисли само за благодатен развой...
Със спокойствието човек става богат...
Всеки, който е видял Бога, е придобил дълбок вътрешен мир...
Дълбочината на спокойствието отговаря на дълбочината на любовта...
Казвам: всички нервни хора са злоупотребили с любовта и тя ги е изоставила.
Злоупотребата с любовта е злоупотреба с Бога...
Бог обгръща чистите със своя мир и ги прави неуязвими. 
Човек става спокоен, когато реформира себе си, а не другите... Дълбок вътрешен мир има само този, който е роден от любовта, т.е. роден от духа.
Кой умира спокойно и радостно? Казвам: който вярва в безсмъртието, умира спокойно и радостно...
Чистота, търпение, спокойствие значи да имаш добрите условия на живота...
Будността е много важна за живота и за спокойствието...
Учителят казва: в един момент човек може да се спъне 100 години... както и в един момент може да напредне със 100 години.
Спокойствие — това значи Бог да те въоръжи с непобедимата си сила.
Учителят казва: оставете грижите и безпокойствата си в подсъзнанието и свръхсъзнанието хи и ги забравете, тогава други ще се занимават с тях.
Който остарява не може да бъде спокоен, но остаряването на ума и сърцето е още по-страшно — това значи злото да те улови във време и пространство.
Казвам: да си спокоен значи да си свободен от злото, от гъсеницата, Природата ни показва един метод за освобождение от злото — това е превръщането на гъсеницата в пеперуда. Това е метод за освобождение от тежките условия на живота... Чистото съзнание е извън материята т.е. извън ограничението на време и пространство.
Нищо не трябва да ви привлича на зе-мята — земното съзнание трябва да се разруши, това е тежкото съзнание. Учителят казва: за да отидете на слънцето, трябва да изгубите своята тежест.

( Следва )

Елеазар Хараш