вторник, 17 април 2012 г.

СИЛАТА НА ПОЗИТИВНОТО ГОВОРЕНЕ - ТРЕТА ЧАСТ


Аз избирам в какъв свят да живея 

От всички дарове, които са ни дадени, най-ценно е правото на избор. Чрез прилагането на свободната воля, вие сте призвани да участвате наравно с Бога в акта на сътворението. Призвани сте да бъдете съавтори с Бога. Предимството да си създател ви позволява да изживеете последствията от вашия избор. 
Това е основният начин за израстване и развитие към едно висше съзнание. Когато изборът ви е в хармония с висшето благо за вас и за другите, изживяните последствия са приятни. 
Ако обаче, тръгнете срещу волята на Божествената си природа, получените резултати ще са болезнени. Минавайки през този процес на изпитания и грешки, постепенно ще се научите да избирате само доброто. Погледнете състоянието на света около вас (вашето здраве, финансово положение, взаимоотношения, призвание) и ще видите резултатите от направения избор. Ако не сте доволни от състоянието, имате силата сами да ги промените. Никой друг не може да поеме тази отговорност вместо вас. Най-важният аспект от упражняване правото на избор е способността да избирате как да реагирате на дадена ситуация. Вие сте преживели лична загуба, внезапна болест, или друга голяма беда. Изберете да благодарите за ситуацията и да я разглеждате като принос за вашето висше благо. Търсете скрития смисъл, и ще откриете духовна поука, който двойно ще ви компенсира за сегашната ви болка. "Аз избирам в какъв свят да живея". Каква радост, но и отговорност! Приемете божественото наследство и използвайте свободната си воля да сътворите рая на земята. 

Твърдения 

1. Аз съм господар на моята съдбата, и капитан на моята душа. 

2. Използвам съзидателната си сила, за да получа най-доброто в живота. 

3. Аз съм сценарист и режисьор на моя филм, и мога да променя сценария, когато си поискам. 

4. Поемам отговорността за себе си. 

5. Избирам да виждам доброто във всяка ситуация. 

6. Вашето твърдение................. 


Опразнете душите си и приемайте 

Чуйте следната история. Един японски монах отишъл на посещение при многоуважаемия си учител, за да получи вдъхновение от неговите думи. Преди да седнат, Учителят предложил на ученика си чай. Учителят сипвал чай, докато чашата на ученика се напълнила, а после взела да прелива по пода. -Защо продължавате за сипвате? - извикал ученикът. Не виждате ли че разляхте чай навсякъде? Учителят отвърнал: Твоето съзнание е като тази чаша. Как мога да налея в него нещо ново, без предварително да е опразнено от цялото умствено съдържание? Вие сте също като тази чаша. За да прозрете и осъзнаете Божественото, трябва да се стремите да опразните ума и сърцето си от всякакви земни мисли и предразсъдъци. Когато настъпи моментът на пълното опразване, ще направите място на Висшата сила да проникне във вас. Също като пролетните води, който препускат, за да напълнят пресъхналото езеро, чувства на мир, радост, спокойствие и любов ще изпълнят покоя на вашето съществуване. "Застанете и познайте, че Аз съм Бог" е написал псалмистът. Замълчете за малко. Повтаряйте си тихичко "Отварям сърцето и ума си за Божието присъствие". После се ослушайте. В последвалия покой ще изпитате една дълбоко изцелителна пълнота на духа. 

Твърдения 

1. Аз съм един празен съд и Божият дух ме изпълва. 

2. Господи, готов съм да приема духа ти. 

3. Мога да чуя вътрешния си глас винаги и навсякъде. 

4. Моят вътрешен глас общува с мен ясно и с готовност. 

5. Притихнал, изживявам дълбоко и радостно чувство на покой. 

6. Вашето твърдение................... 

Думи за размисъл 

"Застанете и познайте, че Аз съм Бог." 

Псалм 45:11 


Не се предавайте миг преди чудото да стане 

Пътуването към по-висше съзнание не е директен полет. Човек го чакат предизвикателства, битки и изпитания по поетия път. Рано или късно, независимо кой сте и колко далеч сте стигнали по пътя, трябва да преживеете "тъмната нощ на душата". Ако се намирате в такъв период, нека тези думи да ви утешат: Всяко зло за добро. Всяка смърт завършва с прераждане. След всеки край идва ново начало. Изпитанията на ада предшестват славата на рая. Процесът на умиране и прераждане е общовалиден. Легендарната птица Феникс е била погълната от пламъците, за да може да се издигне от пепелта си. Христос е бил разпнат, за да възкръсне. Вашият случай не прави изключение. Когато силно страдате, чувството на отчаяние може да е така всеобхватно, че да нямате сили да продължите нататък. Въпреки всичко, рецептата е проста: не бързайте! Заредете се с търпение. Скоро ще ви се открие начин да се издигнете от пепелта и да разперите криле като реещ се в небето орел. Радостта, която ви очаква е много по-голяма от мъката, която изпитвате. 
Не се предавайте миг преди чудото да стане! 

Твърдения 

1. Всяко зло за добро; зная, че това важи за живота ми. 

2. Аз съм в процес на прераждане. 

3. Виждам светлина в края на тунела. 

4. Чувствам как слънцето се показва зад хоризонта. 

5. Всеки момент очаквам да стане чудо. 

6. Вашето твърдение...................... 

Думи за размисъл 

"Никога не сме така близо до светлината, както в най-дълбокия мрак". 

Вивекананда

(следва)

Дъглас Блох

неделя, 1 април 2012 г.

СИЛАТА НА ПОЗИТИВНОТО ГОВОРЕНЕ - ВТОРА ЧАСТ


Ако една врата се затвори, отваря се друга 

Ако една врата се затвори, отваря се друга врата. Бъдете търпеливи, настойчиви и упорити. По време на вашето духовно пътуване настъпва момент, когато трябва да се разделите с нещо много скъпо и обичано. Например идва краят на една връзка, която значи много за вас. Или пък нещо, което дълго сте търсили остава недостижимо. Каквито и да са обстоятелствата, се чувстваме сякаш са ни хлопнали вратата към желаните блага. Когато това се случи не се отчайвайте, защото Господ не ви е забравил. Едничката причина, поради която се налага да преживеете някоя загуба е за да можете да получите по-голямо благо. Природата ненавижда празните пространства. Общовалидните истини в материалния свят имат свой паралел в духовния свят. 
Не може да дадете нещо без да получите друго в замяна. Вселената копнее да запълни вашата празнина, да замени тъгата с радост, загубата с придобивка, смъртта с прераждане. Тогава какво да правите, когато някоя врата се затвори пред вас? Първо, опитайте да се освободите от привързаността си към това, което е било или сте искали да бъде. Вашето Висше Аз ви е приготвило много по-голям подарък. Утвърдете: "Когато една врата се затвори, отваря се друга врата. Гледам напред в очакване на желаното благо." Бъдете търпеливи - то ще дойде за един миг. 

Твърдения: 

1. Освобождавам се от миналото и с нетърпение очаквам предстоящото благо. 

2. Освобождавам се от предишните си очаквания и се оставям в ръцете на благосклонната Вселена. 

3. Вярвам, че всяка моя стъпка е направлявана. 

4. Въпреки че скърбя за това което съм загубил, знам, че ме очаква по-голямо благо. 

5. Нова врата се отваря пред мен в моя живот. 

6. Вашето твърдение.......................... 

Думи за размисъл: 

"Които са сели със сълзи, ще жънат с радост." 
Псалм 125:5 


Отпуснете се и приемете Бога 

За да израснем духовно ще трябва да се сблъскаме с множество предизвикателства и изпитания по пътя. Въпреки, че трябва да се изправим с лице срещу изпитанията, не е задължително да ги посрещнем сами. Имаме уверението, на онзи, който е казал: "Дойдете при мене, всички отрудени и обременени... защото игото Ми е благо и бремето Ми е леко."(Матей 11:28-30) Отпуснете се и приемете Бога. Когато се обърнете да почерпите от извора на живота и го оставите да действа чрез вас, ще проникнете до самата сила сътворила Вселената. Помислете колко неща можете да постигнете, ако тази сила е ваш съюзник. Прехвърлете вашето бреме на тази Висша сила в самите вас и препятствията, които са ви се стрували непреодолими, ще бъдат победени. 
Пътят пред вас ще е чист. Със съюзник като Бог зад гърба си за вас няма да има недостижими неща. С божия помощ, всичко е възможно. Но за да се отпуснете и приемете Бога, трябва да имате вяра. Има само един начин да постигнете вярата - действайте и вижте какви ще са резултатите. За да получите подкрепата на Вселената, трябва да й дадете възможност да ви помогне. 
Сега е моментът да отхвърлите страха си и да вървите напред. 
Направете първата крачка към един нов начин на живот. Отпуснете се и приемете Бога, изпитайте неговата любяща подкрепа, която ви се полага по рождение. 

Твърдения: 

1. Оставям се на Висшата мъдрост да ме ръководи и направлява по пътя. 

2. Когато се отпусна и приема Бога, всичко си идва на мястото. 

3. Нека бъде не моята воля, а твоята. 

4. Оставям се в ръцете на моето Висше Аз, и го питам какво "то" иска да направя. 

5. Вселената ме храни и подкрепя винаги и навсякъде. 

6. Вашето твърдение.............. 

Думи за размисъл: 

"Това, което гъсеницата нарича свършека на света, Господ нарича пеперуда". 
Ричард Бах Ден за ден 

Един от най-важните уроци в духовния живот урокът за доверието. Трябва да се научим да вярваме в себе си и да имаме вяра във Вселената. Най-добрият начин да постигнем тази вяра е като живеем ден за ден, като се потопим напълно в настоящето и внимателно се вслушваме във вътрешния си глас. Имало някога един човек, които изпитвал големи страдания. Първо, събрал силите си да преживее до следващата седмица. С увеличаване на бремето, той просто се стремял да оживее до другия ден. Накрая дошла кулминацията на изпитанието му и той се вкопчвал във всеки час. Така живеел всеки път по шестдесет минути. Всеки изминал час за него представлявал славна победа, докато се изкачил от мрака към светлина. Независимо дали сте в период на спокойствие или на преход, живейте ден за ден. Насочете вниманието си единствено към настоящия момент, и не мислете за утрешния ден. Ако чувствате, че сегашните ви дела са правилни, доверете се на естествения развой и продължете. И когато дойде времето, и бъдете призовани да се промените, вслушайте се във вътрешния си глас; следващото послание ще дойде точно когато се нуждаете от него. Щом заживеете с настоящето ще почувствате постепенна, но коренна промяна. Ще настъпи край на тревогите за бъдещето. Ще ви обхване дълбоко душевно спокойствие, което сякаш ви казва: "Всичко е наред. Няма от какво да се боиш. Всичко се развива по план, всяка твоя стъпка по пътя е направлявана." 

Твърдения 

1. Съсредоточавам се изцяло върху сегашния момент; бъдещето ще се нареди само. 

2. Съсредоточаването върху настоящето лекува страха ми от неизвестното. 

3. Винаги съм във връзка с вътрешния си глас. 

4. Каквото очаквам, ме очаква. 

5. Животът ден за ден ми носи мир, спокойствие и радост. 

6. Вашето твърдение................... 

Думи за размисъл 

"Животът трябва да се живее с поглед напред, но може да бъде разбран само ако погледнете назад". 
Киркегор

(следва)

Дъглас Блох