четвъртък, 27 септември 2012 г.

СИЛАТА НА ПОЗИТИВНОТО ГОВОРЕНЕ - ЧЕТВЪРТА ЧАСТ
Аз съм едно цяло Независимо колко изолирани се чувствате понякога, всъщност вие никога не сте сами, защото Бог присъства във вас във всеки един момент. Няма значение дали се намирате на пуст морски бряг или в сърцето на големия град, на обществено място или сам в къщи, винаги можете да призовете това вътрешно присъствие. Щом веднъж осъществите връзка с Бога във вас, никога вече не ще се почувствате самотни. Вие живеете, движите се и съществувате в Божественото присъствие. Ако истински се разтворите в неговото присъствие, ще почувствате пълнота, завършеност, близост и любов. Няма по-важно чувство от това в момент на загуба в материалната сфера. Може би някой или нещо, на което сте разчитали ви е напуснало. Или вашите надежди, желания или мечти са били разбити. И все пак сред цялата тази пустота една връзка остава завинаги. Един приятел в самите вас ви дава знак. Един мост никога няма да бъде разрушен. Вие напомняте онзи човек, който докато се разхождал по пясъка, забелязал две дири, едната била негова, а другата на Бог. Но в най-трудните и тежки за него времена, той видял само една диря. Като решил, че е изоставен, човекът се завайкал и попитал защо Бог го е напуснал. Творецът отвърнал: - Никога не бих те изоставил. Единичната диря оставих аз докато те носех. Затворете очите си и изпитайте тази връзка. Почувствайте мир и спокойствие, защото пиете от един извор, чийто води вечно ще утоляват жаждата ви. Вие сте едно цяло. 


Твърдения 1. Свързан съм с Безкрайния разум на Вселената. 


2. Където съм аз, там е и Бог. 

3. Усещам присъствието на Бога в мен. 

4. Аз и Божията любов сме едно. 

5. Вселената се грижи за мен винаги и навсякъде. 

6. Вашето твърдение...................... 

Думи за размисъл 

"...и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света" 

Матей 28:20 


Първо търсете Бога 

Често в нашите представи духовният живот остава на втори план след грижите на "действителния свят" - работа, пари, семейство, взаимоотношения, здраве и т.н. Но всъщност се оказва, че е вярно точно обратното. Когато поставите на преден план духовния си живот, всички други важни неща си идват на място. Когато издигнете мисленето си до висшето съзнание, се превръщате в божествен магнит, които привлича към вас всички желани и необходими блага. Този принцип е прекрасно илюстриран в притчата за Соломон. Една нощ Бог се явил в съня на Соломон и го попитал: -Какво да ти даря? Вместо да си пожелае богатство, сила или слава, Соломон поискал премъдрост. Бог бил толкова доволен от избора му, че отвърнал: -Ето! Изпълних думите си; виждаш ли аз съм ти дал премъдрост и добро сърце... давам ти и това, което не си пожела - богатство и слава, така че да си цар на царете за вечни времена. Соломон поискал духовно проникновение, а получил и мъдрост, и материални блага. Той насочил сърцето си към вътрешното си царство и така добил всичко останало. Всички тези богатства са достижими и за вас, стига да сложите на първо място духовното развитие. 

Твърдения 

1. Поставям духовния си живот на първо място. 

2. Най-напред общувам с Бога в храма на безмълвието, а здравето, успехът и мъдростта идват сами. 

3. Единението с Бог е първата ми цел. 

4. Аз и Божията любов сме едно. 

5. Когато Бог стане най-важното за мен, всички други неща си идват на място. 

6. Вашето твърдение............................. 

Думи за размисъл 

"Но първом търсете царството на Бога...и 
всичко това ще ви се придаде." 

Матей 6:33


Давайте и ще ви се даде 

Принципът за даването произлиза от следната истина: Вселената не е неизменно цяло, а вечно движещ се, динамичен поток от енергия. Когато безкористно давате от себе си, вие създавате временно неравновесие, което трябва да бъде поправено. Също като въздушните молекули, които нахлуват и изпълват вакуума, и Вселената се стреми да компенсира доброто, което сте дали. Често пъти, този поток ще ви се върне от съвсем неподозиран източник. Например, цял ден помагате на Ан да се пренесе в новата си къща. Шест месеца по-късно, когато вие на свой ред се местите, Ан може да не е на разположение да ви помогне, но се обажда Джеси и си предлага услугите. Година по-късно Джеси получава необходимата помощ от Боб. Подобно ангелите по небесната стълба на Иаков и ние сме една взаимосвързана духовна верига, стигаща до висините. Съществуват много начини да дадете. Да дадете от времето, от парите, от таланта си, или от себе си. Има много хора, на които да дадете – вашето семейство, приятели или някой непознат представител на човешкия род. Няма значение как го правите, принципът е един и същ. Всеки път когато дадете от себе си, Вселената на свой ред ви компенсира. Щом сложите на първо място не себе, а някой друг, за Вселената вие ставате номер едно. Колкото повече давате, толкова повече получавате. Опитайте се да се протегнете и да достигнете ръката на ближния си. Когато се изпълните с любов, ще се издигнете до ново състояние на радостна осъзнаване. 

Твърдения 

1. Kолкото повече давам на другите, толкова повече ми дава Вселената. 

2. На този свят има достатъчно за всеки, включително и за мен. 

3. Божията любов в мен благославя всичко което съм, което давам и което получавам. 

4. Чашата ми е препълнена. Имам повече, отколкото ми е необходимо, затова го деля със света. 

5. Всеки даден на другите долар ми се връща умножен. 

6. Вашето твърдение...................... 

Думи за размисъл 

"Можете да имате всичко, каквото искате, ако само помогнете на другите да получат, каквото искат." 
Зиг Заглър

(следва)

Дъглас Блох

Няма коментари:

Публикуване на коментар