вторник, 17 април 2012 г.

СИЛАТА НА ПОЗИТИВНОТО ГОВОРЕНЕ - ТРЕТА ЧАСТ


Аз избирам в какъв свят да живея 

От всички дарове, които са ни дадени, най-ценно е правото на избор. Чрез прилагането на свободната воля, вие сте призвани да участвате наравно с Бога в акта на сътворението. Призвани сте да бъдете съавтори с Бога. Предимството да си създател ви позволява да изживеете последствията от вашия избор. 
Това е основният начин за израстване и развитие към едно висше съзнание. Когато изборът ви е в хармония с висшето благо за вас и за другите, изживяните последствия са приятни. 
Ако обаче, тръгнете срещу волята на Божествената си природа, получените резултати ще са болезнени. Минавайки през този процес на изпитания и грешки, постепенно ще се научите да избирате само доброто. Погледнете състоянието на света около вас (вашето здраве, финансово положение, взаимоотношения, призвание) и ще видите резултатите от направения избор. Ако не сте доволни от състоянието, имате силата сами да ги промените. Никой друг не може да поеме тази отговорност вместо вас. Най-важният аспект от упражняване правото на избор е способността да избирате как да реагирате на дадена ситуация. Вие сте преживели лична загуба, внезапна болест, или друга голяма беда. Изберете да благодарите за ситуацията и да я разглеждате като принос за вашето висше благо. Търсете скрития смисъл, и ще откриете духовна поука, който двойно ще ви компенсира за сегашната ви болка. "Аз избирам в какъв свят да живея". Каква радост, но и отговорност! Приемете божественото наследство и използвайте свободната си воля да сътворите рая на земята. 

Твърдения 

1. Аз съм господар на моята съдбата, и капитан на моята душа. 

2. Използвам съзидателната си сила, за да получа най-доброто в живота. 

3. Аз съм сценарист и режисьор на моя филм, и мога да променя сценария, когато си поискам. 

4. Поемам отговорността за себе си. 

5. Избирам да виждам доброто във всяка ситуация. 

6. Вашето твърдение................. 


Опразнете душите си и приемайте 

Чуйте следната история. Един японски монах отишъл на посещение при многоуважаемия си учител, за да получи вдъхновение от неговите думи. Преди да седнат, Учителят предложил на ученика си чай. Учителят сипвал чай, докато чашата на ученика се напълнила, а после взела да прелива по пода. -Защо продължавате за сипвате? - извикал ученикът. Не виждате ли че разляхте чай навсякъде? Учителят отвърнал: Твоето съзнание е като тази чаша. Как мога да налея в него нещо ново, без предварително да е опразнено от цялото умствено съдържание? Вие сте също като тази чаша. За да прозрете и осъзнаете Божественото, трябва да се стремите да опразните ума и сърцето си от всякакви земни мисли и предразсъдъци. Когато настъпи моментът на пълното опразване, ще направите място на Висшата сила да проникне във вас. Също като пролетните води, който препускат, за да напълнят пресъхналото езеро, чувства на мир, радост, спокойствие и любов ще изпълнят покоя на вашето съществуване. "Застанете и познайте, че Аз съм Бог" е написал псалмистът. Замълчете за малко. Повтаряйте си тихичко "Отварям сърцето и ума си за Божието присъствие". После се ослушайте. В последвалия покой ще изпитате една дълбоко изцелителна пълнота на духа. 

Твърдения 

1. Аз съм един празен съд и Божият дух ме изпълва. 

2. Господи, готов съм да приема духа ти. 

3. Мога да чуя вътрешния си глас винаги и навсякъде. 

4. Моят вътрешен глас общува с мен ясно и с готовност. 

5. Притихнал, изживявам дълбоко и радостно чувство на покой. 

6. Вашето твърдение................... 

Думи за размисъл 

"Застанете и познайте, че Аз съм Бог." 

Псалм 45:11 


Не се предавайте миг преди чудото да стане 

Пътуването към по-висше съзнание не е директен полет. Човек го чакат предизвикателства, битки и изпитания по поетия път. Рано или късно, независимо кой сте и колко далеч сте стигнали по пътя, трябва да преживеете "тъмната нощ на душата". Ако се намирате в такъв период, нека тези думи да ви утешат: Всяко зло за добро. Всяка смърт завършва с прераждане. След всеки край идва ново начало. Изпитанията на ада предшестват славата на рая. Процесът на умиране и прераждане е общовалиден. Легендарната птица Феникс е била погълната от пламъците, за да може да се издигне от пепелта си. Христос е бил разпнат, за да възкръсне. Вашият случай не прави изключение. Когато силно страдате, чувството на отчаяние може да е така всеобхватно, че да нямате сили да продължите нататък. Въпреки всичко, рецептата е проста: не бързайте! Заредете се с търпение. Скоро ще ви се открие начин да се издигнете от пепелта и да разперите криле като реещ се в небето орел. Радостта, която ви очаква е много по-голяма от мъката, която изпитвате. 
Не се предавайте миг преди чудото да стане! 

Твърдения 

1. Всяко зло за добро; зная, че това важи за живота ми. 

2. Аз съм в процес на прераждане. 

3. Виждам светлина в края на тунела. 

4. Чувствам как слънцето се показва зад хоризонта. 

5. Всеки момент очаквам да стане чудо. 

6. Вашето твърдение...................... 

Думи за размисъл 

"Никога не сме така близо до светлината, както в най-дълбокия мрак". 

Вивекананда

(следва)

Дъглас Блох

Няма коментари:

Публикуване на коментар