петък, 28 октомври 2011 г.

Ключът към системите за гравитационен контрол


Атомите, които не се срещат естествено в природата имат достатъчно протони и неутрони за да акумулират гравитационна А вълна за да се прострат извън атомния периметър. Дори сега обаче разстоянието по което гравитационната А вълна се простира отвъд атомния периметър е безкрайно малко, тази вълна е достъпна и тя си има своя амплитуда, дължина, и честота, също като всяка друга вълна в електромагнитния спектър. Веднъж получили достъп до гравитационната А вълна вие можете да я усилите също както усилвате другите електромагнитни вълни. И по-същия начин, А вълната се усилва и след това фокусира към желаната цел за да причини пространство/времевото изкривяване от което се нуждае практическото космическо пътуване. Ние усилваме вълна която едва превишава периметъра на атома докато стане толкова голяма, че да може да изкривява обширни области от просранство времето.

Трансмутация 

Ние синтезираме по-тежки, нестабилни елементи като използваме по-стабилни елементи отколкото обектите в ускорител. След това бомбардираме елемента обект с най-различни атомни и суб-атомни частици. Когато правим това ние всъщност принуждаваме неутроните в ядрото на атома и в някои случаи сливаме две различни частици заедно. В тази точка се осъществява трансмутацията. 
Като един пример, в началото на 80-те, лаборатfрията за тежки йонни изследвания в Darmshtot, Germany синтезира малко от element 109 чрез бомбардирането на Бисмут 203 с Желязо 59. И за да покажат колко трудно е да се направи това, те трябваше да бомбардират елемента цел за седмица, за да синтезират 1 атом от елемент 109. Същата лаборатория планира, че в бъдеще те ще могат да бомбардират Curium 248 с Калций 48 за да получат елемент 116, който след това ще се разпадне чрез серии от nuclides, които са неизвестни на тях, но добре познати на учените от S4 разположени в комплекса Groom Lakе.


Продължителността на времето, което един елемент съществува преди да се разпадне зависи от стабилността му. Атомите на някои елементи се разпадат по-бързо от атомите на други, така че колкото е по–нестабилен един елемент, толкова по-бързо се разпада той. Когато един атом се разпада, той изпуска или излъчва суб-атомни частици и енергия, която е радиацията регистрирана от Гайгеровия Брояч.

Извънземна Флота 

Реакторът е намерен на извънземен кораб в S4, като това беше споменато от физика Robert Lazar. Реакторът е главно базиран на супертежък елемент с атомно число 115. Елемент 115 ще бъде обозначен като "Ununpentium" според IUPAC guidelines.ГЛАВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Име: Ununpentium 
Символ: Uup 
Атомно число: 115 
Атомно тегло: НЕИЗВЕСТНО 
Плътност @ 293K: 31.5g/cmі 
Атомен Обем: 13.45cmі/mol 
Група: Супертежки Елементи 
Открит: 1989 

СЪСТОЯНИЕ: 

Състояние: Солидно 
Температура на топене: 1740°C 
Температура на кипене: 3530°C 
Тмпература на синтез: НЕИЗВЕСТНА kJ/mol 
Тмпература на изпарение: НЕИЗВЕСТНА kJ/mol 

ЕНЕРГИИ:

Първа йонизационна енергия: 531 kJ/mol 
Electronegativity: UNKNOWN 
Втора йонизационна енергия: 1756 kJ/mol 
Електронен Афинитет (Electron Affinity): UNKNOWN kJ/mol 
Трета йонизационна енергия: 2653 kJ/mol 
Специфична Температура (Specific Heat): UNKNOWN J/gK 
Топлинна Атомизация (Heat Atomization): kJ/mol atoms 

ВЪНШЕН ВИД И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СТРУКТУРА: 

FCC Face-centered cubic 
Цвят: Червено-оранжев 
Използване: Реакторно Гориво 
Токсичност: НЕИЗВЕСТНА 
Твърдост: НЕИЗВЕСТНА mohs 
Характеристики: Стабилен 

ПРОВОДИМОСТ:

Топлинна проводимост: 6.1 J/m-sec° 
Електрична проводимост: 7.09 1/mohm-cm 
Поляризуемост: 20.5 Ai

По материали от интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар